”Absurda beslut i migrationsärenden hotar svensk forskning”

Ole Petter Ottersen

Under de senaste månaderna har tre utländska forskare vid Karolinska institutet drabbats av orimliga beslut om uppehållstillstånd, skriver universitetets rektor Ole Petter Ottersen. Han menar att stelbenta regler skadar Sverige som forskningsnation.

Migrationsverket logotyp på glasdörr

”Kontraproduktiva, stelbenta, och ibland absurda beslut i migrationsärenden hindrar och försvårar för utländska forskare att arbeta och bo i Sverige”, skriver Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Det här är en kommenterande text. Analyser och åsikter är skribentens egna.

För bara några månader sedan skrev regeringen i sin regeringsförklaring att ”Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd.” och att ”reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen samt utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.” Tyvärr står Sverige i dag långt ifrån framför allt det sistnämnda. Kontraproduktiva, stelbenta, och ibland absurda beslut i migrationsärenden hindrar och försvårar för utländska forskare att arbeta och bo i Sverige. Jag kan exemplifiera detta med tre aktuella fall från mitt eget universitet.

  • En forskare får ett anslag från Vetenskapsrådet för en treårig postdoc-tjänst. För anslaget kräver Vetenskapsrådet att delar av tiden tillbringas utomlands. Med anledning av kravet på utlandsvistelse avslår dock Migrationsverket ansökan om uppehållstillstånd och utvisar forskaren. Häri ligger då det absurda att för att uppfylla kraven från en svensk myndighet (Vetenskapsrådet) så avvisas då kraven från en annan (Migrationsverket). Det framstår närmast som ett tankefel, men det är dessvärre verkligheten i Sverige i dag, när den internationella dimensionen av forskning krockar med fyrkantig lagstiftning.
  • En forskare, bosatt i Sverige, tvingas resa tillbaka till sitt hemland med sin nyfödda bebis för att barnet ska få uppehållstillstånd. Detta trots att föräldrarna har uppehållstillstånd och barnet är fött i Sverige. Att företa en resa runt halva jorden med ett nyfött barn, för att uppfylla ett stelbent lagkrav, framstår för mig som inte bara onödigt utan också direkt olämpligt.
  • En doktorand inom ett europeiskt nätverksprojekt är antagen både till Karolinska institutet och ett annat europeiskt universitet i syfte att erhålla dubbel examen. Migrationsverket avslår dock doktorandens ansökan om förlängt uppehållstillstånd med hänvisning till planerad utlandsvistelse. Återigen gör alltså själva förutsättningarna för en verksamhet det omöjligt att i sin tur få tillstånd från en annan. Doktoranden valde att överklaga beslutet och Migrationsverket skickade i sin tur överklagan till förvaltningsrätten. Aktuell handläggningstid för ärenden i migrationsdomstol är 17–21 månader, vilket sannolikt kommer göra att projektet inte kommer att kunna genomföras enligt avtal med EU.

Detta är tre exempel från ett enda universitet och enbart från de senaste månaderna. Det här förekommer tyvärr alldeles för ofta när utländska, i synnerhet utomeuropeiska, forskare, doktorander och studenter vill etablera sig i Sverige.

Ett kunskapstapp för Sverige

Sammantaget får detta långtgående och mycket negativa konsekvenser. Först och främst drabbar det enskilda människor och deras familjer. Men det innebär också ett omfattande kunskapstapp för Sverige, svensk forskning, innovation, utbildningsverksamhet och näringsliv. Vi får inte tillgång till den kompetens som behövs för att berika vår forskning och undervisning.

För varje fall av komplicerad hantering, processer som hamnar i långbänk och orimliga avslag så förstärks dessutom bilden av Sverige som icke-attraktivt för studenter, doktorander och forskare. Varje fall är en förlust för Sverige som forskningsnation och sänder starka signaler till omvärlden om att det inte är mödan värt att försöka etablera sig som forskare i Sverige.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Lagstiftningen behöver ses över

Riksdag, regering och Migrationsverket måste därför se över den nuvarande lagstiftningen och hur den tillämpas. Detta behöver prioriteras och ske i dialog med lärosäten och näringsliv. För egen del kan jag lova att vara tillgänglig för denna dialog.

Lagstiftning och tillämpning måste ske på ett sätt som harmonierar med verkligheten för forskare, doktorander och studenter och med kravställningarna för anslag. Vi behöver skapa en mer nyanserad diskussion om migration i Sverige. Bristen på nyanser och på förståelse för hur arbetsmarknad och integration fungerar i vår globala värld, är ytterst skadlig för forskning, internationell samverkan och näringsliv.

Med rådande migrationshantering går Sverige miste om kompetens inom forskning och näringsliv, kompetens som starkt bidrar till vår fortsatta utveckling som forskningsnation och som genom sin närvaro kan göra verklighet av regeringsförklaringens ambition om utbildning och forskning av hög kvalitet.

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen
Bild: Erik Flyg / Karolinska institutet
  • Läkare och rektor för Karolinska institutet
  • Har varit föreståndare för Centrum för molekylärbiologi och neurovetenskap vid universitetet i Oslo, och även rektor för samma universitet.
  • Har varit chefredaktör för tidskriften Neuroscience, och tjänstgjort i styrelser för vetenskapliga institutioner runt om i Europa.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor