Nya ord för extremt stora och små tal

De flesta av oss använder ord som millimeter eller megawatt. Men vet du hur lång en quettameter är? Nu finns det två nya prefix att använda för stora tal.

Publicerad

Den ökande datakapaciteten skapar behov av nya benämningar för stora tal.
Bild: Getty images

Det är ganska enkelt att hantera stora tal genom att använda siffror. Till hjälp finns tiopotenser, som anger hur många nollor det ska vara efter talet. Till exempel är jordens omkrets ungefär 4·107 meter, en fyra följd av sju nollor. I talspråk säger vi hellre fyrtio miljoner meter – eller fyrtiotusen kilometer, där ”kilo-” är ett prefix som motsvarar en faktor tusen.

Motsvarande prefix finns för var tredje tiopotens, var tredje nolla i talens storleksordning. I datorsammanhang har vi vant oss vid att tala om överföringshastigheter på megabit per sekund, där ”mega” betecknar en miljon, eller hårddiskar på terabyte, där ”tera” står för en biljon (12 nollor).

Fler prefix 2022

Fram till 2022 har det funnits prefix upp till 24 nollor. Nu i november har världen fått två till, ronna och quetta, som nu täcker tal med upp till 30 nollor. Allmänna konferensen för mått och vikt (som efter den franska beteckningen förkortas CGPM) är det organ som fattar beslut om det internationella måttsystemet SI. Konferensen beslutar hur olika enheter ska definieras och hur man ska hantera dem. Under sitt senaste sammanträde beslutade CGPM att utöka prefixtabellen.

En quettameter är 1030 meter, vilket är mer än tusen gånger diametern på det obeserverbara universum. Det är knappast ett längdmått någon kommer att ha behov av – men däremot kan prefixet quetta komma till användning om till exempel datamängder. Globalt genereras redan så mycket data per år att det mäts i zettabyte, där prefixet zetta står för 1021, och mängden ökar.

Prefix

Symbol

Faktor

År

quetta

Q

1030

2022

ronna

R

1027

2022

yotta

Y

1024

1991

zetta

Z

1021

1991

exa

E

1018

1975

peta

P

1015

1975

tera

T

1012

1960

giga

G

109

1960

mega

M

106

1960

kilo

k

103

1889

hekto

h

102

1889

deka

da

10

1889

 

 

1

 

deci

d

10-1

1889

centi

c

10-2

1889

milli

m

10-3

1889

mikro

μ

10-6

1960

nano

n

10-9

1960

piko

p

10-12

1960

femto

f

10-15

1964

atto

a

10-18

1964

zepto

z

10-21

1991

yokto

y

10-24

1991

ronto

r

10-27

2022

quekto

q

10-30

2022

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor