Hur liten är chansen för nytt liv i rymden?

Forskare verkar eniga om att allt liv på jorden har samma ursprung. De tycks också överens om att flera i universum sällsynta förhållanden – till exempel tillgång till vatten och stabil temperatur – krävs för att liv ska kunna uppstå. Nu letar astronomer efter andra platser i universum med sådana betingelser och därmed kanske liv. Men om liv bara uppstått en enda gång på jorden under alla miljarder år – innebär inte det att sannolikheten för att det ska hända är mikroskopiskt liten, även på en planet som uppfyller kriterierna? /Börje Rosenberg

Publicerad

Örnnebulosan är en ung öppen stjärnhop i stjärnbilden Ormen.
Bild: Getty images

Svar av: Natuschka Lee, forskare i astrobiologi och mikrobiologisk geoekologi, Umeå universitet

Sedan urminnes tider har människan spekulerat om livets ursprung på jorden och om liv på andra platser i universum. Uppfattningarna om vad ”liv” egentligen är har samtidigt varierat väsentligt. Vissa kulturer har ansett att hela universum skulle vara levande och att olika gudomliga varelser bor på planeter eller stjärnor. I dag har den moderna naturvetenskapliga forskningen gett oss en snävare definition av liv, men debatten om begreppets gränsdragning pågår fortfarande. Ett bra exempel är den pågående diskussionen om huruvida virus ska betecknas som liv eller inte.

Naturvetenskapen har också försökt slå fast vilka fysikaliska förutsättningar som tycks vara nödvändiga för liv. Vatten och stabil temperatur har, som frågeställaren nämner, föreslagits, men inte heller i denna fråga har vetenskapen nått ett slutligt svar. Upptäckter av många så kallade extremofiler, organismer som kan leva under extrema betingelser på jorden, visar oss att liv kan frodas på platser där vi trodde det var omöjligt. Därmed ökar förstås sannolikheten för att det skulle kunna finnas livsformer under andra betingelser någon annanstans i rymden.

Det bör också påpekas att vi faktiskt inte vet hur många gånger liv har uppstått på jorden. Mycket tyder på att allt liv på jorden i dag har ett gemensamt ursprung, åtminstone från ett visst utvecklingsstadium, men vi vet väldigt lite om hur det såg ut innan detta stadium. Det nuvarande livet på jorden har framgångsrikt brett ut sig över hela planetens yta och kan mycket väl ha trängt undan annat liv med annat ursprung. Om flera sorters liv uppstod på samma planet vore en sådan utveckling inte alls osannolik.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Det finns också framstående forskare som anser att det är för svårt att förklara hur liv kan ha uppkommit på jorden, och att det därför är mera sannolikt att det har kommit utifrån – den så kallade panspermihypotesen.

Slutligen är universum ofantligt stort, och den del av det som vi hittills utforskat försvinnande liten. Bland dessa myriader himlakroppar kan även det mycket ovanliga inträffa många gånger. Även om vi inte sett spår av det än så utgår allt fler forskare från att det borde finnas andra livsformer ute i universum.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor