Dålig ämnesomsättning efter fetmaoperation

Redan ett år efter en fetmaoperation är de positiva förändringarna i ämnesomsättningen nästan utsuddade, visar svensk forskning.

Publicerad
År 2022 gjordes knappt 5000 obesitasoperationer i Sverige. Bild: Getty images

Förra året gjordes nära 5 000 obesitasoperationer i Sverige.
Bild: Getty images

Fetmaoperation är effektivt för att minska i vikt och för många som har typ 2-diabetes innebär operationen att man också kan sluta med diabetesläkemedel

– Fetmaoperationer är verkligen ett bra sätt att behandla övervikt, säger Peter Spégel, docent i molekylär metabolism vid Lunds universitets diabetescentrum. 

Samtidigt kommer de flesta trots allt att gå upp i vikt igen med åren – och även om många kan hålla sig diabetesfria i åratal gäller det långt ifrån alla.

Peter Spégel är docent i molekylär metabolism vid Lunds universitets diabetescentrum.
Bild: Kennet Ruona

– Studier har visat att 25–50 procent återfår sin diabetes fem till tio år efter en gastric bypass, säger Peter Spégel.

Att hålla koll på de opererades ämnesomsättning skulle kunna vara ett sätt att hitta de patienter som kan behöva ytterligare behandling i tid, tror han.

I en ny studie har han och hans kollegor studerat ämnesomsättningen hos 148 personer före och efter deras gastric bypass-operation. De analyserade nästan 200 olika ämnen viktiga för ämnesomsättningen.

Alla förblir inte friska

Forskarna kunde se att ämnesomsättningen förändrades mycket och snabbt innan operationen, när deltagarna gick på en obligatorisk lågkaloridiet inför ingreppet. Men redan ett år efter operationen hade de flesta nästan samma koncentrationer av de undersökta ämnena som innan. Vissa gick helt tillbaka till den ämnesomsättning de haft tidigare, för andra var återgången betydligt blygsammare. 

– Det pekar på att inte alla förblir friska under en längre tid, säger Peter Spégel.

Exempelvis såg de att nivåerna av vissa livsviktiga fleromättade fetter ökade direkt efter operationen, men ett år senare var de nästan lika låga som innan. 

Även nivån av en viss typ av aminosyror, så kallade grenade aminosyror, som brukar vara höga hos personer med insulinresistens, minskade kraftigt efter operationen – men redan ett år senare ökade de igen. 

– Det betyder att risken för att utveckla typ 2-diabetes först minskade direkt efter operation, men därefter började öka igen redan ett år senare, säger han. 

Forskningen spretar

Här spretar dock forskningen. Tidigare studier har visat att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes är lägre jämfört med den allmänna populationen under upp till sju år efter operation. Annan forskning har också visat att insulinresistensen förbättras två år efter operation, även om man bara har ett förstadium till diabetes.

5 000 opererades 2022

År 2022 gjordes nära 5 000 obesitasoperationer i Sverige, en ökning jämfört med före pandemin. Var tredje patient betalar ur egen ficka. 

Det finns olika typer av fetmaoperationer, två av dem är vanligast: gastric sleeve, då en stor del av magsäcken tas bort, samt gastric bypass, då även en del av tunntarmen kopplas bort.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor