Är det här en ny användning av ”dem”?

Jag har under de senaste åren uppmärksammat att ordet ”dem” används på ett annat sätt än när jag gick i skolan på 1970-talet. Är det korrekt att använda ”dem” som i meningen nedan? Jag hade skrivit ”de” i stället. ”Robotvingen är framtagen av forskare vid schweiziska EPFL tillsammans med biologiforskaren Christoffer Johansson vid Lunds universitet.  – Den är mer komplex än dem som funnits tidigare för att studera fågelflykt, säger han.” /Barbro

Publicerad
Illustration kvinna med penna och plock i handen

Svar av Per Klang, Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen

I skriven standardsvenska används ”de” typiskt som subjekt eller som bestämd artikel i plural, som i följande exempel:

  • De skjutsade hem Kim.  (de = subjekt)
  • Kim skjutsade hem de snälla barnen.  (de = bestämd artikel)

Dem används typiskt som objekt eller efter en preposition som än, till och :

  • Kim skjutsade hem dem. (dem = objekt)
  • Kim skjutsade hem mig till dem. (dem efter preposition)

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

De rekommendationer som vi på Språkrådet ger för skriven standardsvenska bygger på det här grundmönstret, men det finns några fall där mönstret faktiskt inte hjälper oss i valet mellan de och dem. Exemplet i din fråga är ett sådant, och det handlar om de och dem före satser som börjar med som:

Den är mer komplex än de/dem som funnits tidigare.

Man kan argumentera för båda formerna här. Å ena sidan passar det med de som funnits tidigare eftersom de kan tolkas som betydelsemässigt subjekt i som-satsen: de (har) funnits tidigare. Å andra sidan passar det med dem som funnits tidigare eftersom dem står efter prepositionen än.

Det ena argumentet väger inte nödvändigtvis tyngre än det andra, och i fall som ditt exempel är det inte ovanligt med variation. En del skriver de, en del skriver dem, och en del kan tänkas variera från en situation till en annan. Därför anser vi att båda formerna går bra i sådana fall.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor