Forskare välkomnar förbud mot skrubbervatten

Från och med 2025 blir det förbjudet att släppa ut förorenat tvättvatten från fartyg inom Danmarks ekonomiska zon. Forskaren Ida-Maja Hassellöv manar Sverige till att snabbt haka på.

Publicerad

I de vanligaste skrubber-systemen duschas avgaserna med havsvatten och svavel löser sig då i vattnet. Tvättvatten från så kallade öppna skrubbersystem har bidragit till för höga halter av ett antal tungmetaller som bly, kadmium samt flera oljekolväten.
Bild: Getty images

Tjockolja är fartygsbranschens billigaste och smutsigaste bränsle. För att kunna fortsätta använda den svavelhaltiga oljan trots nya miljödirektiv har många redare valt att installera rökgasrening, en så kallad skrubber, som tvättar ut svaveloxiderna från avgaserna.

Det finns enstaka fartyg med slutna system, men det vanligaste är att släppa restprodukterna rakt ut i havet. Det skonar luften, men svavlet löser sig i vattnet tillsammans med andra miljöfarliga ämnen som tungmetaller och cancerogena aromatiska kolväten.

Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor i maritim miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola.
Bild: Martin Hassellöv

Danmark förbjuder skrubbervatten

Länder som USA och Kina har redan, helt eller delvis, reglerat utsläpp av skrubbervatten. Från den 1 juli 2025 blir Danmark den första Östersjönationen att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten inom sin ekonomiska zon.

– När Danmark nu gått före sätter det ännu mer press på Sverige att gå samma väg. Det är vansinnigt att skrubbrar över huvud taget varit tillåtet i ett så känsligt innanhav som Östersjön, säger Ida-Maja Hassellöv som är biträdande professor i maritim miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Ida-Maja Hassellöv uppskattar att det finns över 5 000 fartyg runt om i världen som opererar med skrubbersystem. Ett totalförbud skulle innebära stora vinster för den globala havsmiljön, menar hon.

– För de redare som redan installerat de här systemen finns starka ekonomiska incitament att fortsätta som vanligt. EU har tagit frågan till Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, men de är beroende av globala konsensusbeslut. Vid det senaste IMO-mötet togs begränsning av skrubbervatten inte ens upp till diskussion eftersom man bedömde att det inte fanns förutsättningar att nå konsensus, säger Ida-Maja Hassellöv.

Utsläpp känner inga gränser

Hon tycker att det finns en hypotetisk risk att de fartyg som kör genom bägge länderna kommer att välja att operera i stängt läge i Danmark och sedan öppet när de kommer till Sverige. Å andra sidan kommer de utsläpp som sker mellan Sverige och Danmark att sprida sig till bägge länder.

– Man har börjat titta på en begränsning av skrubbrar i svenskt territorialvatten. Som forskare är det frustrerande att det går så långsamt, men jag har goda förhoppningar. I Sverige har vi en ganska unik situation, eftersom svenska redareföreningen är först i världen med att ställa sig bakom ett möjligt förbud, vilket även berörda myndigheter och forskare önskar, säger Ida-Maja Hassellöv.

Just nu tar Chalmers också fram vetenskapligt underlag till ett internationellt projekt som syftar till att begränsa skrubbervatten i Nordostatlanten, vilket också innefattar länder som Island, Norge och England.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor