Sverige kan bli först att reglera buller i vatten

Undervattensbuller stressar och förvirrar djur som lever i vattnet. Nu vill Sjöfartsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet dämpa ljudnivån under vattenytan.

Publicerad
stora fartyg i vatten med isflak, lång kedja

Fartyg pekas ut som den största källan till undervattensbuller. Även fiskebåtar, fritidsbåtar, infrastrukturprojekt och havsbaserade vindkraftverk kan störa djurlivet.
Image: Creative commons

Ljud färdas långt och snabbt under vattnet. Sedan den industriella revolutionen har människan bidragit till att haven blivit allt mer högljudda. Fiske, sjöfart, fritidsbåtar och infrastruktursatsningar är några av förklaringarna.

En internationell forskningssammanställning från 2021 visar att ett stort antal djurarter drabbas negativt av oväsendet. Det gäller exempelvis delfiner och valar, som navigerar med hjälp av ljud, men också fiskar, plankton och ryggradslösa djur. Bullret kan till och med få vissa djur att sluta äta.

Forskarna bakom rapporten efterlyser krafttag och regleringar. Nu kan det vara på gång.

Sjöfartsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet har inlett ett samarbete i syfte att minska mängden undervattensbuller.

– Fartyg är den dominerande bullerkällan i havet. Den enklaste åtgärden för att göra fartyget tystare är att sänka farten, men man kan också byta propeller. En större propeller brukar vara tystare än en mindre, säger Torbjörn Johansson som är projektledare och arbetar på IVL.

Tysta fartyg kan belönas

Miljökvalitetsnormer för undervattensbuller kommer att införas och beslutas av riksdagen. Exakt hur dessa kommer att utformas är för tidigt att säga. Kanske kommer det att införas olika maxvärden i olika geografiska områden. Eftersom många djurarter är extra känsliga då de reproducerar sig och har ungar kan värdena också komma att variera beroende på årstid.

– Branschen brukar ha inställningen att om regler gäller för alla så är de välkomna, om syftet är att spara miljön. Om reglerna innebär ökade kostnader för ett fåtal så blir det svårare att få acceptans, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket.

Men att sänka hastigheter och bygga om fartyg utan ekonomiska incitament kan bli svårt. På sikt skulle tysta fartyg kunna belönas med lägre hamn- och farledsavgifter.

I projektet ska aktörerna också undersöka om farlederna kan utformas så att ljud från fartygen inte sprids i samma utsträckning.

Tänker inte på undervattensbuller

Även EU väntas införa miljökvalitetsnormer mot havsbuller framöver. Såväl FN som EU klassar buller som en förorening som går att jämställa med till exempel luftföroreningar.

– Men buller i haven är tyvärr något som de flesta människor inte har någon relation till, säger Torbjörn Johansson.

I projektet ska också andra myndigheter och aktörer involveras. Detta eftersom vindkraft till havs och annan infrastruktur också kan skada djurlivet. Projektet pågår till och med 2023 och ska lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor