AI hittar kvinnor med hög risk för bröstcancer

AI kan bedöma risken för bröstcancer hos ännu friska kvinnor. Modellen har testats i flera länder – nästa steg är att införa den på mammografikliniker.

Publicerad
mammografi

I Sverige kallas kvinnor mellan 40 och 73 år till mammografi vartannat år.
Bild: Getty images

De flesta som utvecklar bröstcancer får diagnosen i samband med att de går på mammografi. Oftast upptäcks cancern i ett tidigt stadium. Men vart fjärde bröstcancerfall upptäcks mellan två screeningtillfällen och ibland har tumören hunnit utvecklas så mycket att cancern redan är i ett sent stadium.

Risken att utveckla bröstcancer är olika hög för olika individer och man brukar säga att kvinnor kan ha normal, förhöjd eller hög risk för bröstcancer. Men vem är egentligen högriskindivid? Ett sätt att ta reda på det är att använda AI.

AI riskbedömer mammografibilder

Svenska forskare har tagit fram en AI-modell som tränats i att analysera mammografibilder och göra riskbedömningar.

Mikael Eriksson
Mikael Eriksson, postdoktor vid Karolinska institutet.
Bild: Privat

– AI har möjlighet att koppla samman tusentals små förändringar i bilden som var och en är en mycket liten indikation på bröstcancerrisk, men som sammantaget kan ge en stark indikation. Den här sammanvägningen är en utmaning för en läkare, säger Mikael Eriksson, postdoktor vid Karolinska institutet.

I en ny studie, som publicerats i The Lancet Regional Health – Europe, testades AI-modellen på 8 500 kvinnor i Italien, Spanien och Tyskland. AI bedömde 6,2 procent som högriskfall. När forskarna senare följde upp vilka som fick cancer såg de att högriskfallen hade sju gånger så hög risk att utveckla bröstcancer jämfört med andra. 

Det är inte första gången som AI-modellen testas – även i studier på svenska och amerikanska kvinnor har AI:n kommit fram till samma sak. Modellen har testats i olika länder för att säkerställa att risken bedömdes likvärdigt.

Riskbedömas vid mammografi

Forskarnas nästa steg är att titta på för- och nackdelar med att införa AI-modellen i kliniken. Det betyder att kvinnor som ska göra mammografi får välja om de vill göra vanlig screening eller om de utöver detta också vill få en riskbedömning.

– Kvinnor med hög bröstcancerrisk blir då erbjudna att genomgå kompletterande undersökning utöver den vanliga mammografin, säger Mikael Eriksson.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor