Annons

Med hjälp av AI hoppas forskarna bättre kunna bedöma vilka kvinnor som löper ökad risk att drabbas av bröstcancer, och då kunna erbjuda exempelvis tätare screening eller kompletterande undersökningar.

Bild: 
Getty images

AI hjälper till att bedöma risk för bröstcancer

Att ta AI till hjälp för att analysera bildinformation kommer stort inom vården. Mammografibilder kan vara svåravlästa, men förhoppningen är att AI ska kunna bidra till att hitta kvinnor som löper ökad risk för att få bröstcancer.

Annons

Publicerad:

2021-01-27

I Sverige screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 år för bröstcancer med mammografi ungefär vartannat år. För de som deltar upptäcks i dag 70 procent av bröstcancerfallen vid screening, medan resten hittas i mellantiden – så kallad ”intervallcancer”. Dessa är ofta allvarliga, då de utvecklats snabbt. Nu hoppas Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och radiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, att AI ska kunna bidra till bättre riktad screening.

– I dag har alla samma upplägg, men vi skulle vilja kunna fånga upp dem som har ökad risk att drabbas av bröstcancer, och på sikt kunna erbjuda tätare screening-intervaller eller komplettering med andra undersökningsmetoder, som magnetkamera, säger han.

Han och hans kollegor har deltagit i en internationell studie som testar ett nytt AI-system utvecklat i USA. Systemet beräknar risken för en frisk kvinna att drabbas av bröstcancer inom fem år.

– Adam Yala vid Massachusetts Institute of Technology och hans kollegor har designat och tränat ett AI-system de kallar Mirai, och i det arbetet har även vi varit inblandade, säger han.

AI-system kombinerade bilder och riskfaktorer

Sammanlagt ingick bilder från 106.615 kvinnor som genomgått mammografi vid tre större sjukhus i USA, Taiwan och Stockholm i studien. Bilderna som användes var sådana där radiologer bedömt att det inte fanns någon cancer.

– En nyhet i systemet är att det håller ihop alla bilder för en patient, både de fyra som tas vid en undersökning, men även bilder från tidigare tillfällen, säger Fredrik Strand.

Dessutom kan systemet använda bilderna för att göra en uppskattning av vilka andra riskfaktorer kvinnan har. Dit hör exempelvis BMI, ålder och även när hon fött sitt första barn – ju tidigare, desto lägre risk. AI-systemet Mirai kunde identifiera 41,5 procent av de kvinnor som sedan kom att utveckla bröstcancer inom fem år. Men det förekom även falskt positiva svar, då AI-systemet också gjorde att 14,4 procent av de kvinnor som fortsatte vara friska blev bedömda att ha hög risk.

– Detta AI-system är betydligt bättre än de riskvärderingssystem som används i dag. Den traditionella modellen Tyrer-Cuzick fann i jämförelse bara 22,9 procent av fallen som sedan kom att utveckla cancer, säger Fredrik Strand.

Att modellen fungerar väl på ett så brett bildmaterial är lovande.

– Vid de sjukhus som ingick i studien finns olika varianter av mammografiutrustning som ger bilder med olika utseende. Att det fungerade bra oavsett var bilderna var tagna visar på AI-modellens styrka, säger Fredrik Strand.

Studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Två AI-studier nu i startgroparna

Även i Sverige ligger två studier för att undersöka AIs förmåga att hitta bröstcancer i startgroparna. I den ena ska ett kommersiellt AI-system testas för att se om det kan fungera som en tredje granskare vid bedömningen av mammografibilder, något som F&F skrivit om i artikeln AI hittar cancer lika bra som röntgenläkare

– Det råder stor brist på radiologer så om AI kan ersätta en radiolog vid screeningen frigör det tid för mer komplicerade fall, säger Fredrik Strand.  

I den andra studien är det en egenutvecklad modell med tre AI-nätverk som forskarna vill testa, med målet att bättre kunna bedöma den enskilda kvinnans risk.

– Vi vill se om AI kan fånga upp kvinnor där mammografibilden inte visar allt som är viktigt, där det kan finnas en viss sannolikhet för dold cancer. Vi kommer att undersöka hur tidig upptäckt av cancer kan påverkas av en kompletterande magnetkamera-undersökning, som är en känsligare metod, säger Fredrik Strand.

I studien är målet att under två år genomföra magnetkamera-undersökning för 1000 kvinnor.

– Det blir också intressant att sedan testa deras mammografibilder med Mirai och se vilket AI-system som fungerar bäst. För oss som radiologer är målet att bättre kunna bedöma risken så att vi kan hitta dem som riskerar att drabbas av en intervallcancer, för att i förlängningen rädda liv, säger han.

Fredrik Strand

Bild: 
Martin Stenmark

Fredrik Strand är forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska institutet och röntgenläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

AI hittar bröstcancer lika bra som röntgenläkare

För första gången jämförs olika AI-system som bedömer mammografibilder.

2020-09-04

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.