Annons

journalistkårens partisympatier
Bild: 
Johan Jarnestad

Allt grönare journalister

Den svenska journalistkårens partisympatier skiljer sig mer från genomsnittet i dag än för ett par decennier sedan.

Annons

Publicerad:

2012-06-21

Överlag är den svenska journalistkåren rödgrön i sina partisympatier. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ligger i topp med 41 respektive 15 procent. Dessa siffror ligger också längst ifrån väljarnas sympatier, mätt i procentenheter.
Journalisternas partisympatier följer dock samma övergripande trender som allmänhetens, där Miljöpartiet har vuxit under framför allt det senaste decenniet.
På Sveriges radio och Sveriges television föredrar strax över 50 procent av journalisterna Miljöpartiet. Det visar en undersökning vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.
Vid tidigare mätningar på 1950- och 60-talet dominerade Folkpartiet och Socialdemokraterna, och på 1970-talet gick Centerpartiet och Vänsterpartiet (dåvarande VPK) starkt framåt bland journalisterna.
Den långsiktiga trenden är att Socialdemokraterna fått allt mindre stöd bland Sveriges journalister, och att journalistkåren har blivit allt mindre representativ för väljarna. Varför?
– Vi har sett en feminisering av journalistyrket de senaste decennierna, och kvinnor gillar Miljöpartiet, säger Kent Asp, statsvetare och professor i journalistik vid Göteborgs universitet.
– Dessutom har journalistyrket akademiserats, och även detta verkar ha medfört en värderingsförändring. Till sist ligger det också i journalistens yrkesroll att granska, förhålla sig kritisk och stå utanför makten. Då ligger det nära till hands att sympatisera med partier som inte är maktbärande.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Den här resultaten försvånar mig inte alls,eftersom i min första yrket, journalisterna tenderat att vika kappan efter vinden, såsom nu igen. Å andra sidan, det är uppenbart att, med avslöjande av kommunisterna och socialisterna övergrep på mänskliga rättigheterna på URSS, China, Kuba och afrikanska länderna, många har insett att socialismen har ingen framtid, åtminstone som en arrogant och tyraniskt system. Uppenbart är att det finns en vis telepatisk kommunikations förmåga mellan V och S journalister, eftersom de går nedförbacke tillsammans. Folkpartisterna, som alltid följer Jan och nu också börjat att tänka självt. Att några kolleger på sistone blir moderat sympatisörer, är återigen tecken på samma yrkeskultur jag nämnt i början. Kontentan ligger kanske hos KD sympatisörer, som är pingsvänner. De är på väg ut. Detta med "kanske" är därför att de, kanske, trottnat på att vara katolikhatare, enligt instruktioner från Pingstkyrkan, som dominerar KD. Bra och konstaterar att vänsterjournalisterna är på våg ut, och kanske, svenska tidningar, inklusive Svenska dagbladet börjar att publisera artiklar och reportage om den frukstanvärda övergrep på de mänskliga rättigheterna hos opppositionen, disidentes, oliktänkare på Kuba, Venezuela och Nicaragua. När Sverige har slutat stödja vänstersdiktaturerna i världen, kanske, det är dags att upplysa svenska folket om realiteterna.

Carlos Medina de Rebolledo
Pensionärad journalist och fd professor
http://www.ipanews.co.uk