Bild: Johan Jarnestad

Allt grönare journalister

Den svenska journalistkårens partisympatier skiljer sig mer från genomsnittet i dag än för ett par decennier sedan.
Publicerad

Överlag är den svenska journalistkåren rödgrön i sina partisympatier. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ligger i topp med 41 respektive 15 procent. Dessa siffror ligger också längst ifrån väljarnas sympatier, mätt i procentenheter.
Journalisternas partisympatier följer dock samma övergripande trender som allmänhetens, där Miljöpartiet har vuxit under framför allt det senaste decenniet.
På Sveriges radio och Sveriges television föredrar strax över 50 procent av journalisterna Miljöpartiet. Det visar en undersökning vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.
Vid tidigare mätningar på 1950- och 60-talet dominerade Folkpartiet och Socialdemokraterna, och på 1970-talet gick Centerpartiet och Vänsterpartiet (dåvarande VPK) starkt framåt bland journalisterna.
Den långsiktiga trenden är att Socialdemokraterna fått allt mindre stöd bland Sveriges journalister, och att journalistkåren har blivit allt mindre representativ för väljarna. Varför?
– Vi har sett en feminisering av journalistyrket de senaste decennierna, och kvinnor gillar Miljöpartiet, säger Kent Asp, statsvetare och professor i journalistik vid Göteborgs universitet.
– Dessutom har journalistyrket akademiserats, och även detta verkar ha medfört en värderingsförändring. Till sist ligger det också i journalistens yrkesroll att granska, förhålla sig kritisk och stå utanför makten. Då ligger det nära till hands att sympatisera med partier som inte är maktbärande.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor