Antioxidanter slår ut kroppens eget försvar

För stora mängder antioxidanter kan vara farligt om man har lungcancer, visar ny svensk forskning. Antioxidanterna hjälper cancerceller att undkomma kroppens eget försvar.

Publicerad
En cancercell i lungan som förökar sig.
Bild: NIH

Om man äter en sammansatt kost av frukt och grönsaker får man i sig de antioxidanter som behövs i form av A-, C-, E-vitamin och mineraler som selen, mangan och koppar. Det är näringsämnen som vi behöver och har länge ansetts vara cancerförebyggande. Antioxidanter oskadliggör fria radikaler som bildas naturligt i kroppen. Fria radikaler skadar cellens DNA och få en cell omvandlas till en cancercell.

Men de nya forskningsresultaten visar varför man inte bör överdriva konsumtionen av antioxidanter, speciellt inte om man redan har cancer.

Forskare vid Göteborgs universitet gav försöksmöss med lungtumörer antioxidanter i form av E-vitamin och acetylcystein. Effekten på cancern som växte i mössens lungor var förödande.

–      Antioxidanterna ökade tillväxten hos tumören, gjorde den mer aggressiv och halverade överlevnaden hos mössen säger Per Lindahl som drivit studien tillsammans med Martin Bergö vid Göteborgs universitet.

Kroppen har ett sinnrikt försvarssystem mot cancer. När de fria radikalerna skadar DNA så känner ett protein som heter p53 av skadan. Proteinet beordrar cancerceller att sluta dela på sig, eller att till och med begå självmord. Forskarna upptäckte hur antioxidanter störde kroppens cancer-alarm

–      Vi fann att när antioxidanterna minskade skadorna på DNA så inaktiverades p53-proteinet. Antioxidanterna kan med andra ord hjälpa cancerceller att undgå upptäckt, säger Per Lindahl.

Antioxidanterna förhindrar alltså aktiveringen av p53 vars uppgift är att få stopp på cancertillväxten.  För stor dos antioxidanter är riskfyllt om en tumör redan gror i kroppen, de är inte cancerframkallande i sig själva.

Forskarna gjorde också om experimentet med odlade celler som isolerats från mänskliga tumörer – och de gav samma resultat

– Det talar för att våra resultat är relevanta också för människor, säger Per Lindahl.

En stor riskgrupp för lungcancer är rökare. Och just lungcancer kan vara förrädisk eftersom man kan ha en gryende cancercell i flera år – utan att veta om det. Dessutom har flera stora studier visat att antioxidanter som kosttillskott ger en ökad benägenhet för rökare att få lungcancer, men man har hittills inte känt till orsakerna bakom.

Per Lindahl vill nu undersöka om antioxidanter kan vara skadliga för fler typer av cancer än lungcancer. Studien är publicerad i Science Translational Medicine.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor