År 2015 en sekund längre

I sommar ska en skottsekund läggas till årets längd för att komma i fas med jordens rotation.

Publicerad
Charlie Chaplin kämpar med klockan i sin film Moderna tider.

Den 30 juni blir dygnet en extra sekund längre – klockan stannar på 23:59:60 och skjuter på ankomsten av 1 juli med en sekund. Dygnet blir då 86 401 sekunder långt istället för de vanliga 86 400. På så sätt jämnas soltiden, som bygger på jordens rotationshastighet, med atomklockans jämna tickande.

Fram till 1967 byggde tidmätningen på en astronomiskt uppmätt dygnslängd, som släpar efter atomklockans med i snitt med två tusendelar av en sekund per dag.

– Med början 1972 har skottsekunden justerats ungefär var 18:e månad, säger Kenneth Jaldehag, ansvarig forskare för tidsrelaterad mätteknik vid Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Där finns Sveriges mest exakta klockor som levererar tid till bland annat Fröken Ur och ett antal tidsservrar för internet.

– I fem år i början av 2000-talet behövdes inga justeringar. Jorden snurrade snabbare då. Det är svårt att veta exakt varför, men det kan ha berott på månens inverkan, vädersystemen eller processer i jordens innandöme.

Nu krävs skottsekunden igen, annars kommer tiden i otakt med solen.

– Ungefär ett halvt år i förväg får vi reda på ändringen som beslutas i Paris av  International Earth Rotation and Reference Systems Service. Senast skottsekunden infördes var det den 30 juni 2012.

Det pågår dock diskussioner om hur nödvändiga dessa ändringar är. Skottsekunder ställer till det för till exempel navigationssystem, och särskilt USA har verkat för att slopa dem. Storbritannien däremot vill gärna stå fast vid den normaltid som sedan 1847 utgår från tidpunkten då solen passerar nollmeridianen i Greenwich utanför London.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor