Annons

Graf för barnfamiljers ekonomi

Grafen visar andelen barn i åldern 0–17 år i rika eller fattiga familjer. Med låg inkomststandard avses tvåbarnsfamiljer med en disponibel inkomst på under 19 800 kronor per månad (i 2011 års penningvärde). Med hög inkomststandard avses tvåbarnsfamiljer med en disponibel inkomst på minst dubbelt så mycket. 

Bild: 
SCB

Bättre ekonomi för många barnfamiljer

Allt fler barnfamiljer har det allt bättre ekonomiskt. Men samtidigt har skillnaderna inom denna grupp ökat, rapporterar SCB.

Annons

Publicerad:

2014-01-15

Även om den genomsnittliga barnfamiljen har det allt bättre så finns det grupper som inte har det lika bra. Framför allt barn till ensamstående och invandrade har halkat efter i det senaste decenniets utveckling – även om också de har fått en bättre ekonomi. Klyftorna har alltså ökat, även om ingen grupp fått det sämre.

Andelen barn i fattiga familjer har minskat sedan slutet av 1990-talet, samtidigt som andelen barn i rika familjer ökat dramatiskt under samma period.

För en tid sedan rapporterade vi att barnfattigdomen har minskat i Sverige. Denna nya rapport från SCB förstärker bilden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.