Blodprov kan förutspå hur sjuk du blir i covid-19

Genom att mäta en särskild sorts vita blodkroppar kan man förutsäga om en patient riskerar svår covid-19. Det visar forskare vid Karolinska institutet.

Publicerad
Forskaren Magda Lourda analyserar sina resultat. Med en metod som kallas flödescytometri går det att studera hur mycket av olika slags celler som fanns i patienternas blodprov.
Bild: Privat

Under pandemin har immunförsvarets T-celler och B-celler, som känner igen smittämnen och bildar antikroppar, varit i fokus. Dessa vita blodkroppar ingår i det förvärvade immunförsvaret, som lär sig känna igen smitta och som stimuleras vid vaccination. Men vi har även ett medfött immunsvar, som bland annat består av vita blodkroppar som kallas granulocyter. Hur dessa reagerar hos patienter med covid-19 har nu studerats närmare av forskare vid Karolinska institutet.

– Studien är ett samarbete mellan forskare och läkare som ville undersöka hur blodceller reagerar hos patienter med covid-19, och där vårt team studerat just granulocyterna, säger Magda Lourda vid Karolinska institutet i Huddinge.

Magda Lourda
Bild: Privat

Höga halter kopplas till svårare sjukdom

Forskarna studerade blod från 26 patienter och jämförde med både helt friska individer, och prover tagna efter att patienterna skrivits ut från sjukhuset. De analyserade hur många granulocyter som fanns i proverna och vilka slags markörer de hade på sin yta.

– I tidigare studier av vita blodkroppar har man använt metoder som rensat bort granulocyter. När vi nu med speciella antikroppar kunde fånga upp granulocyter direkt från blodproverna fick vi en annan bild, säger Magda Lourda.

Patienter med covid-19 hade förhöjda nivåer av en sorts granulocyter som kallas neutrofiler, men minskat antal av två andra granulocyter som kallas eosinofiler och basofiler.

– Hos dem med mild sjukdom sågs bara en relativt liten förändring, men hos de svårast sjuka var nivåerna kraftigt förändrade, säger Magda Lourda.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

På granulocyternas yta fanns mycket av sådana molekyler som gör att granulocyterna kan ta sig in i lungvävnad.

– Kopplingen till svår sjukdom kan handla om att granulocyterna inte fungerar som de ska. Exempelvis utsöndrar de för höga nivåer av ämnen som är riktade mot virus, men som i stället kan ge upphov till skador på exempelvis lungvävnad, säger Magda Lourda.

Enkelt test

När forskarna sedan jämförde med andra slags prover, som exempelvis halten av njurproteinet kreatinin, visade sig data om granulocyter ge bättre förutsägelser om hur svårt sjukdomsförlopp en patient riskerade. 

– Att testa för granulocyter är enkelt. Om en patient har mycket förhöjda neutrofiler kan det potentiellt påverka beslut om behandlingen för att minska risken för allvarliga symtom, säger Magda Lourda, som betonar att det krävs fler studier för att bekräfta fynden.

Studien om granulocyterna, som publiceras i PNAS, är en del av Karolinska KI/K covid-19-projektet som inleddes i april 2020. Det syftar till att få bättre överblick och förståelse över vad som sker i immunförsvaret hos covid-19-patienter.

Nu pågår ytterligare en studie med 60 patienter där KI-forskarna förutom granulocyter även tittar på blodplättar, som behövs för att blodet ska kunna levra sig på ett normalt vis.

– Vi vill se hur de samverkar, eftersom blodplättarna har en viktig roll när det gäller de koagulationsproblem som patienter kan drabbas av vid covid-19, säger hon.

 

Tre typer av granulocyter

Granulocyter ingår i det medfödda immunförsvaret, som är kroppens första försvarslinje mot smittämnen.

  • Neutrofiler är vanligast och utgör uppåt 70 procent av alla vita blodkroppar. De oskadliggör mikroorganismer genom att äta upp dem eller genom att utsöndra ämnena som är riktade mot mikroorganismer.
  • Basofiler är rörliga ”larmceller” som cirkulerar i blodet. Vid en infektion utsöndrar de inflammatoriska ämnen, som histamin.
  • Eosinofiler är viktiga i försvaret mot parasiter, men också mot virus.
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor