Extremväder stoppade Antarktis fåglar från att häcka

Runt nyår, mitt under den antarktiska sommaren, häckar Antarktis sjöfåglar. Men förra året kläcktes inga fågelungar, på grund av extremväder som kopplas till klimatförändringarna.

Publicerad

Antarktispetrellen är Antarktis vanligaste fågel och van vid kärva förhållanden, men ingen art kan anpassa sig till extremväder.
Bild: Getty images

På berget Svarthammaren i Drottning Mauds land på Antarktis häckar en av världens största kolonier av sjöfågeln antarktispetrell. Antalet varierar från år till år, men mellan 20 000 och 200 000 par antarktispetreller kommer dit varje år för att para sig och lägga sina ägg i bon på den kala berghällen. Men i januari 2022 fanns där bara tre häckande par.

För den besläktade ispetrellen var läget ungefär detsamma. Bara ett fåtal bon hittades. Av områdets vanligaste rovfågel, sydpolslabben, som under sin häckning livnär sig på antarktispetrellens ägg, syntes inte ett spår.

Att alla dessa tiotusentals fåglar misslyckades med häckningen beror på extrema väderförhållanden. Det har forskare från Norsk polarinstitutt kommit fram till i en studie publicerad i Current Biology.

Går inte att anpassa sig till

Andreas Nord är docent vid Lunds universitet och forskar om fåglar. Han tycker att studiens resultat är allvarliga och säger att det här är ett av de mer dramatiska exemplen på hur klimatförändringarna kan drabba fåglar.

Andreas Nord är docent vid Lunds universitet och forskar om fåglar.
Bild: Lunds universitet

– Extremväder är oerhört besvärligt för allt som lever eftersom det inte går att anpassa sig till. När någonting tillräckligt extremt händer spelar det ingen roll hur anpassningsbar du är, säger han.

Under december 2021 och januari 2022 härjades området av ovanligt kraftiga snöstormar. Hälften av Svarthammaren var därför täckt av ett djupt lager snö, vilket hindrade antarktispetrellen från att lägga sina ägg där. De hårda vindarna gjorde dessutom havsvattnet grumligt och svårnavigerat, och fåglarna fick svårare att hitta mat. Kombinationen av kalla vindar, matbrist och mycket snö tror forskarna är förklaringen till de katastrofala häckningsresultaten.

– Det kostar mycket energi att hålla sig varm. Under normala förhållanden är det här inte ett problem, djuren är anpassade till den antarktiska kylan, men om det dessutom är ont om mat blir situationen en annan, säger Andreas Nord.

Kan hända igen

Ett år utan nya fågelungar är problematisk, men inte förödande. Sebastién Descamps, som leder övervakningen på Svarthammaren, meddelar att fåglarna i år häckade som vanligt, med nästan 80 000 par antarktispetreller. Även ispetrellen och sydpolslabben har återhämtat sig.

De verkliga problemen uppstår när häckningen misslyckas upprepade gånger. Klimatförändringarna har de senaste åren drabbat Antarktis hårt. Det blir varmare, och med ökande temperaturer visar forskningen att extremväder kommer att bli allt vanligare. 

– Man kan tycka att man inte ska dra så stora slutsatser från enstaka rapporter, men om vi skulle prata igen om fem år har vi nog ett par till sådana här artiklar att ta ställning till, säger Andreas Nord.

Han tror att det forskarna har sett i den här studien bara är början på vad som kommer att hända i framtiden, men menar också att naturen alltid kommer att återhämta sig från katastrofer – så länge den får en chans att göra det.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor