Extremväder hot mot bin och andra pollinatörer

Publicerad

Skogsbränder gav en positiv effekt för bin, genom bland annat ett ökat antal individer, medan fjärilar endast drabbades negativt.
Bild: Getty Images

Forskare har i en metastudie sammanställt 117 olika forskningsresultat som visar hur pollinatörer påverkats av olika typer av extremväder och naturkatastrofer. 

Mönstret visar att extrem värmebölja, torka och översvämningar har störst negativ effekt på arterna. Det är antalet individer och förmågan att para sig som är mest sårbart.

Skogsbränder är det enda som har en positiv påverkan – och då gäller det specifikt bin. Till exempel visar studierna att bränder kan öka både antalet individer och artrikedomen. 

De naturliga hot som undersökts är översvämningar, orkaner, tsunami, extrema värmeböljor, perioder av torka, skogsbränder och vulkanutbrott.

Påverkas av klimatförändringar

I och med klimatförändringar väntas torka och skogsbränder bli allt vanligare, vilket kan komma att påverka pollinatörernas livsmöjligheter ytterligare. 

Bin och fjärilar var de överlägset vanligaste pollinatörerna som studerats. Även skalbaggar och fladdermöss har undersökts i ett fåtal studier. 

Bakom metastudien står Paul Egan vid Sveriges lantbruksuniversitet och Charlie Nicholson vid University of Vermont.

Två svenska studier var inkluderade i översikten: en från 2004 som undersökte en art inom svärmarna och deras känslighet för torka, och en från 2015 som följde humlor och extrema värmeböljor.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor