Annons

Färre partimedlemmar

Trots ökat politiskt intresse så är färre svenskar med i politiska partier.

Annons

Publicerad:

2012-10-26

I mitten av 1980-talet var 12 procent av de vuxna svenskarna medlem i något politiskt parti. Nu har siffran halverats till 6 procent, enligt rapporten Svenska trender 1986–2011, som ges ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Men under samma period har andelen som är mycket eller ganska intresserade av politik ökat från 46 till 54 procent.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.