Fisketrålare släpper ut koldioxid i nivå med flyget

Bottentrålning kan orsaka större koldioxidutsläpp än flygtrafiken, enligt en ny studie. När trålarna släpar mot botten frigörs mängder av kol, vilket ökar den globala uppvärmningen och gör havet surare. Dessutom hotar trålningen både havets produktivitet och den biologiska mångfalden.

 

 

Publicerad
Bottentrålning har stor klimatpåverkan, enligt en ny studie. De tio länder som har störst påverkan är Kina, Ryssland, Italien, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Kroatien och Spanien.
Bild: Getty images

Havsbottnarna är världens största kolförråd. När fiskebåtar trålar bottnarna rivs kol som lagrats i sedimenten upp och börjar brytas ner. Globalt frigör trålningen mellan 600 och 1 500 megaton koldioxid varje år, vilket är i samma storleksordning som flygets omkring 900 megaton (2019, före pandemin), enligt en studie som publicerats i Nature.

Förbud på gång i skyddade områden

Endast 7 procent av jordens havsområden har någon form av skydd och ännu färre ett tillräckligt effektivt sådant (2,7 procent), skriver den internationella forskargruppen bakom studien.

I Sverige bereder regeringen just nu en utredning om hur ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden skulle kunna genomföras. Svenska Artdatabanken pekade ut bottentrålning som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i rödlistan 2020.

Genom en mer strategisk förvaltning och utökat skydd av haven skulle klimatpåverkan och förlusten av arter minska, samtidigt som vi kan säkerställa en god matproduktion, enligt artikeln i Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor