Annons

Grafik över antal innovationer i Sverige

Antal innovationer i Sverige per år.

Bild: 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Fler innovationer förr

En ny avhandling visar att innovationstakten i Sverige var högre för drygt 30 år sedan.

Annons

Publicerad:

2014-04-07

Under 1970- och 80-talens ekonomiska stagnation spirade nytänkandet. Det framgår av en doktorsavhandling från Lunds universitet om innovationsförmågan i Sverige åren 1970–2007. Där poängteras att just kriser kan bidra till förnyelse och nytänkande.

– Vi bör dock skilja på kvantitet och kvalitet i innovationsförmåga, säger Karolin Sjöö, som är forskare ekonomisk historia vid Lunds universitet, och som författat avhandlingen. På 1970- och 80-talen handlade innovationerna ofta om avgränsade produkter, men på senare tid består innovationerna av mer komplexa system.

Under 1970-talet handlade innovationer ofta om just maskiner. På senare tid har detta område ersatts av uppfinningar inom elektronik eller mjukvara.

I dag är det också dyrare att följa kunskapsutvecklingen, vilket delvis förklarar att man på 1980-talet också fick ut fler innovationer per satsad krona.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.