Fler svenskar stödjer EU

Svenskarna har aldrig tidigare varit så positiva till EU-medlemskapet som i dag. Samtidig har bara en av fyra svenskar förtroende för EU-parlamentet och EU-kommissionen. 

Publicerad
26 maj är det val till Eu-parlamentet.

 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning om svenskarnas inställning till EU inför valet till Europaparlamentet. Bland annat visar den att många tycker att Sverige har tjänat på medlemskapet men att man inte vill utöka EU:s makt. Invandringspolitiken oroar och man vill inte ha euro.

Forskaren Linda Berg förklarar det höga stödet till Sveriges EU-medlemskap med att svenskarna hyser ett gott förtroende till EU som politiskt system.

– Att förtroendet för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen är lägre beror delvis på att det inte finns ett varken-eller-alternativ när det gäller förtroendet till parlamentet och kommissionen, vilket till exempel frågan om inställningen till det svenska medlemskapet har. Men det handlar också om att förtroendet för politiska institutioner i allmänhet ligger närmare konkret förd politik och sittande politiska företrädare, medan stöd för ett politiskt system som helhet är mer diffust, säger Linda Berg, föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

Stödet för det svenska EU-medlemskapet har, enligt SOM-institutet, ökat från 46 procent 1991 till 59 procent 2018. Förtroendet för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har samtidigt endast ökat från 19 till 25 procent respektive 21 till 24 procent.

En av de saker som Linda Berg tror har haft mest påverkan på det svenska stödet till EU är den utdragna Brexit-processen. Svenskarna säger också att EU-medlemskapet påverkat Sverige på ett positivt sätt när det kommer till frågor som militär säkerhet, miljö, ekonomi och sysselsättning.

Däremot upplever svenskarna att invandring är den fråga som haft mest negativ påverkan av EU-medlemskapet. Få tycks också vara särskilt intresserade av ökat samarbete inom EU, bara 16 procent tycker att EU bör utvecklas till ett Europas förenta stater och endast en av tio vill att Sverige ansluter sig till euron.

– Detta tyder på att de flesta tycker att det är bra som det är och vill behålla status quo, säger Linda Berg.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor