Annons

Fysiker vid LHC i Genève

Fler hundra fysiker vid världens största accelerator, LHC i Genève, söker efter svaret på varför vårt universum består av materia i stället för antimateria.

Bild: 
CERN

Flippande partikel kan avslöja världsalltets hemlighet

En partikel som växlar mellan att vara sig själv och sin egen antipartikel kan avslöja varför universum består av materia i stället för antimateria.

Annons

Publicerad:

2013-03-18

En partikel med dubbelidentitet kan bli nästa stora upptäckt efter Higgsbosonen vid världens kraftfullaste accelerator, LHC i Genève. De så kallade D-mesonerna är elementarpartiklar som bland många andra skapas i kraftfulla kollisioner mellan protoner inuti acceleratorn. Liksom alla andra mesoner som uppstår vid kraschen förintas de inom bråkdelar av en sekund.

 

Då och då hinner dock mesonerna utföra konststycket att förvandla sig till antimesoner. Det innebär att de i princip är samma partiklar, fast med motsatt elektrisk laddning.

Tre av fyra sorters mesoner har redan observerats göra ett sådant förvandlingstrick. Nu har även den fjärde, D-mesonen, för första gången fångats under akten. Från att ha startat som vanlig materia, blev den till antimateria och vice versa.

Nästa steg för fysikerna blir att noga jämföra antalet sönderfallande mesoner och antimesoner. De borde bli lika många. Men forskarna hoppas upptäcka en liten skillnad i antalet, för det skulle kunna tyda på att en okänd partikel medverkar till mesonernas förvandlingar. En liten skillnad mellan materia och antimateria skulle kunna förklara varför vårt universum består av materia, trots att det i big bang skapades lika mycket antimateria som materia. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Materia dvs det vi kan ta på och uppleva med våra fem sinnen är i själva verket 99, 99 % tomrum. Så stort är avståndet mellan atomerna i förhållande till deras storlek, och det finns lika mycket rymd inuti varje atom. Så den fysiska kroppen är ingenting annat än en missuppfattning om vem du är.

Dogmen om antimateriens mindre-tal
var kommer den ifrån?

Vad är det som talar emot att vissa galaxhopar skulle kunna bestå av antimateria?

Kanske universums nuvarande galaxhopar är rester av [koino-]materia respektive anti-materia som blivit kvar på grund av ojämn FÖRDELNING mellan [koino-]materia och anti-materia då två sub-universa bestående av respektive sorts materia kolliderat och huvudsakligen upplöst varandra i en väldig energiutveckling till följd av reaktionen mellan [koino-]materia (= vanlig materia) och anti-materia.