Annons

Jordbävning_L-Aquila

Förödande. Den 6 april 2009 drabbades L'Aquila i mellersta Italien av en jordbävning som mätte 6,3 på Richterskalan.
(U.S. Geological Survey)

Forskare dömda för dråp

Lugnande besked före jordskalv gav fängelsestraff.

Annons

Publicerad:

2012-10-30

Sju italienska forskare och tjänstemän har dömts till sex år i fängelse för att de felbedömt risken för jordbävning. Vid ett möte den 31 mars 2009 försäkrade forskarna att risken för ett stort skalv i närheten av staden L'Aquila i mellersta Italien var liten, trots att området hade drabbats av en serie små skalv under de föregående månaderna. En knapp vecka senare, den 6 april 2009, jämnades staden med marken av en kraftig jordbävning, som mätte 6,3 på Richterskalan. Drygt 300 människor omkom och cirka 1 500 skadades.

De dömda forskarna var ledamöter i en statlig riskkommission som ska hantera stora katastrofer. Att de gav lugnande besked före jordbävningen kan ha berott på att jordbävningar i princip inte går att förutsäga. Sannolikheten för ett stort skalv uppskattades då som liten. Nu blev det inte så.

Att så många drabbades beror på att skalvet inträffade tidigt på morgonen då folk sov i sina hus. En varning skulle ha hjälpt. Men den verkliga orsaken till katastrofens stora omfattning var enligt vissa bedömare fuskbyggen; att byggbranschen inte följt de krav som ställs på husbyggen i jordbävningskänsliga områden.

Domen har väckt en våg av protester. Redan innan den föll hade 5 000 forskare från hela världen uttryckt stöd till de anklagade i ett brev till Italiens president. Landets miljöminister hoppas nu att nästa instans kommer att upphäva domarna.

Små skalv kan avslöja stora jordbävningar

Små skalv kan avslöja stora jordbävningar

Nu hävdar isländska och svenska forskare att jordbävningar kan förutsägas, ungefär på samma sätt som man gör väderpro

2012-06-20

Jordbävningar spås i vatten

Långt innan ett jordskalv inträffar sker förändringar i berggrunden.

2004-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.