Fysik i plattlandet får Nobelpris

Publicerad

NOBELPRIS 2016: Ett stycke materia har längd, bredd och höjd. Men i tillräckligt tunna skikt, där höjden kan ignoreras, kan oväntade fenomen uppträda. Det handlar om tydliga och mätbara fenomen, som väntas få betydelse inom materialvetenskap och elektronik.

Till exempel kan egenskaperna i ett material ändras abrupt, på ett sätt som kan jämföras med när en vätska stelnar eller kokar. Den här typen av förändring kallas för en fasövergång, och i vår vardag brukar vi bara uppleva materia i gasform, flytande eller fast fas. Men när det blir riktigt kallt, nära den absoluta nollpunkten, kan materia anta andra speciella tillstånd.

För att förklara de här fenomenen används en typ av matematik som beskriver egenskaper som blir kvar när ett föremål knådas och vrids, men utan att skäras eller dras sönder: topologi

Årets Nobelpris i fysik går till David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser

En fördjupad artikel om upptäckten kommer i F&F:s Nobelbilaga.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor