Annons

person i terapi

Gener kan påverka hur patienter svarar på kbt-terapi.

Bild: 
iStockphoto

Gener påverkar terapin

Hur vet man vem som faktiskt kommer att bli hjälpt av terapi? Forskare vid Karolinska institutet tror sig nu vara närmare ett svar på den frågan – och konstaterar ett samband mellan autism och sämre resultat av kbt-behandling vid depression.

Annons

Publicerad:

2018-12-03

Det finns ett samband mellan genetisk profil och resultatet av kbt-behandling vid depression. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Tidigare forskning har visat att depression är ärftligt till ungefär 40 procent. Lägg därtill att kbt bara har effekt i ungefär hälften av alla behandlingar. Därför har KI-forskarna studerat hur förändring av depressionssymtom under kbt-behandling hänger samman med genetisk variation.
I studien deltog gjorde 894 patienter diagnostiserade med depression och som fått kbt-behandling på internet. De blev alla DNA-testade och undersöktes bland annat för genetiska riskpoäng för bipolaritet, adhd och autism. Patienterna hade inte autismdiagnos, men ju fler genetiska riskmarkörer för autism, desto sämre svarade de på kbt-behandlingen.
– Det är första gången denna typ av genetiska analyser kunnat kopplas till förändringar i samband med behandling, säger Christian Rück, psykiater och lektor, vars forskargrupp står bakom studien.

Resultaten har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Kbt har till stor del med förmågan till att lösa problem. Om problemet verkar vara löst men den emotionella smärtan kvarstår, då finns ju inte kopplingen mellan förnuft och emotion, och problemet verkar kvarstå
Folk som redan har autiska problematiker, har svårare för att lösa problem. Ser det som en slags alienering i förhållande till medvetandet. Därför är jag inte förvånad över resultatet.

Kommentar till Peter: Du skrev att personer med autism har svårt att lösa problem, och det kan jag inte alls hålla med dig om. Dels har jag själv en autismdiagnos, och är alldeles utomordentligt bra på att lösa problem, och jag gör det också snabbare än de flesta andra, men jag känner också många andra autister om är minst lika bra som jag på att lösa problem. Hur kommer det sig att folk som inte själva är autister, tror sig veta allt om hur vi autister fungerar?

Jag skulle säga att det snarare handlar om att många autister inte känner sig helt bekväma med att diskutera sina känslor, så för att KBT ska fungera för dessa autister, så gäller det att ha rapport med dem, annars kommer man ingen vart alls. Jag är själv inte utbildad psykolog, men har flera gånger haft "stödsamtal" med autister som hamnat i jobbiga situationer, och som varit hos flera psykologer innan de kommit till mig. Många autister har haft många motgångar, och har mindre lätt att lita på andra människor, och har de inte 100% förtroende för psykologen/terapeuten, så kommer varken KBT eller andra terapi-former att fungera tillfredsställande. Det gäller alltså att bygga upp ett förtroende med klienten, och för det krävs det just att man har rapport med denne. Är terapeuten "bara" kunnig inom KBT, så räcker det inte. Terapeuten måste också tänka på vad han/hon säger med sitt eget kroppsspråk, och jag föreslår att ni som 'r terapeuter/psykologer studerar en teknik som kallas pace and lead.