Annons

vattendrag i skog

Sedan början av 1900-talet har skogsbruket fokuserat på den snabbväxande granen. Nu visar det sig att den ökande andelen granskog är den främsta orsaken till att svenska vatten blivit brunare. 

Bild: 
Getty Images

Granen gör vattnet brunare

Sveriges vatten har fått en brunare ton under det senaste seklet. En ny forskningsrapport pekar nu med större säkerhet än tidigare ut boven i dramat – granen!

Annons

Publicerad:

2019-12-09

Sveriges vattenverk måste lägga mer och mer pengar på att få vårt dricksvatten klart. Vattnet blir nämligen sakta men säkert brunare, eftersom halterna av järn och organiskt kol har stigit.

Brunt vatten kan smaka mindre friskt och gör att bakterier växer till snabbare i vattenledningarna. Det ökar även transporten av metaller till havet, och dessutom befaras ett mörkare vatten skapa problem för många fiskars lek.

Vad gör vattnet brunare?

Frågan är vad som gör vattnet brunare. Tidigare studier har bland annat pekat på ett varmare klimat med längre växtsäsong och mindre marktjäle som gör att mer av de ämnen som finns i marken fortsätter ut i vattendragen.

Nu publicerar forskare vid Lunds universitet den hittills grundligaste studien om orsakerna till att vattendrag och sjöar blivit brunare, i tidskriften Global Change Biology. De har tittat på dagliga mätningar i Blekingska Lyckebyån sedan 1940, och sedan jämfört dataserien med långtidsdata för klimat, svaveldeposition och volym granskog.

Kol flyter ut i sjöar och vattendrag

Resultaten visar att den ökade andelen granskog i landskapet är den främsta orsaken till att vattnet blivit brunare. Förutom granskog visar undersökningen att nederbörd och svaveldeposition i marken också påverkar färgen på vattnet.

Sedan början av 1900-talet har skogsbruket fokuserat på den snabbväxande granen. I granskogar blir jordskiktet med åren tjockt och rikt på organiskt material. När det regnar flyter kol ut i sjöar och vattendrag där vattnet färgas brunt.

Även om studien gäller Lyckebyån i Blekinge i sydöstra Sverige är slutsatserna relevanta för att förklara brunifiering även i andra vattendrag och sjöar i norra Europa och Nordamerika, menar Martin Škerlep, doktorand vid Lunds universitet, som har lett studien

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.