Annons

Kartläggningen av granens arvsmassa kan ge nya möjligheter att förädla granplantor.

Bild: 
HÅKAN LINDGREN

Granens arvsmassa kartlagd

En gran från byn Köttsjön i Jämtland är den första i världen som fått arvsmassan avläst.

Annons

Publicerad:

2013-05-24

Arvsmassan i varje cell hos en gran – det så kallade genomet – består av cirka 20 miljarder dna-bokstäver. Det är hela sju gånger mer än hos en människa. Granens genom är det största som någonsin blivit kartlagt i detalj. Bakom bedriften står en internationell forskargrupp ledd från Umeå och Stockholm.

– Det här kommer att ge bättre verktyg åt växtförädlare, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Ekonomiskt är granen Sveriges viktigaste växt. Varje år planteras omkring 230 miljoner plantor i landets skogar.

Grundvetenskapligt är projektet – som har publicerats i Nature – intressant eftersom granen är den första av alla nakenfröiga växter som fått hela sin arvsmassa kartlagd. Gruppen består främst av barrträden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.