Gröna tak hejdar översvämningar

Det går att minska skadorna efter skyfall med smart arkitektur och rätt samhälllsplanering. Det visar forskning gjord i Malmö stad.

Publicerad
Vegetation på tak, s.k. gröna tak, är ett sätt att hantera dagvatten direkt där det faller, samtidigt som man kan få andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald.
Bild: Tobias Emilsson

600 miljoner kostade ett skyfall som drabbade Malmö 2014. Dagvattensystemet blev fullt och vattnet rann in i hus där det orsakade stora skador. Men Ekostaden Augustenborg sticker ut, här blev skadorna bara en tiondel så stora som i omkringliggande bostadsområden. Förklaringen är att Augustenborg byggts om med ”grön och blå medvetenhet”. Gröna tak, dammar, träd och öppna dagvattensystem gav vattnet någonstans att ta vägen, till skillnad från områden med större andel asfalt. Detta konstaterar forskare vid Lunds Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet i en studie publicerad i Journal of Water Resources Planning and Management. Den här sortens gröna infrastruktur blir allt viktigare i ett förändrat klimat med fler extremväder, menar forskarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor