Annons

En flerfärgad spiral med två runda partier i mitten som visar neutronstjärnornas lägen.

En simulering av Stephan Rosswog som visar hur två neutronstjärnor kretsar kring varandra för att till slut kollidera.

Bild: 
Stephan Rosswog, Stockholms universitet

Guld skapas när två neutronstjärnor blir ett

För första gången har gravitationsvågor fångats upp från två neutronstjärnor som slås ihop till ett. En liknande förening kan vara källan till guldet till exempel i en vigselring.

Annons

Årets Nobelpris i fysik går till upptäckten av gravitationsvågor från svarta hål som kolliderar. (Läs mer om gravitationsvågor i Här kan forskarna se hur rumtiden skälver F&F 7/2017.) Nu har gravitationsvågor också för första gången fångats upp från två kolliderande neutronstjärnor. Med hjälp av gravitationsvågorna kunde flera teleskop lokalisera händelsen och studera ljuset från källan. Det i sin tur ger viktig information som bidrar till att lösa ett par av astronomins långlivade gåtor.

Neutronstjärnor är de extremt kompakta resterna av döda stjärnor. Stephan Rosswog på Stockholms universitet har forskat om kolliderande neutronstjärnor i tjugo år. Han är mycket glad idag.

– Svarta hål är bara rum och tid. Det här är första gången gravitationsvågor har fångats upp från något som består av materia.

Observationen bekräftar misstanken att neutronstjärnor är källan till kraftiga strålningsutbrott av gammastrålning, så kallade gammablixtar, som länge var en gåta.

En annan fråga handlar om hur tunga grundämnen bildas. Tanken om att tunga grundämnen bildas i supernovor har funnits sen 50-talet, men Stephan Rosswog hade en annan idé. Nu har han fått bekräftelse på sina beräkningar som visar att tunga grundämnen som guld bildas när neutronstjärnor slås samman.

– Nu vet för första gången vi att kolliderande neutronstjärnor är en viktig källa till tunga grundämnen – kanske den viktigaste.

Astronomen Jesper Sollerman berättade att han hoppades på just en sån här upptäckt när vi intervjuade honom i F&F 5/2017. I F&F 10/2017, som kommer ut i slutet av november, kan du läsa hans egen skildring av upptäckten och dess vetenskapliga betydelse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Vad menas med "vigselringens guld" i ingressen? Hur är det med guldet i förlovningsringen, eller det som används i vår moderna elektronik? Hur vet man att det kommer någon annanstans ifrån? Räcker det inte att skriva "guld"? Jag stör mig fruktansvärt på såna kvällstidningstilltag, man kan ju tro att det är "Illustrerad vetenskap" man läser.