Höjningen av havet ett stresstest för Europas ekonomi

Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka riskerar havsnivåhöjningarna att kosta europeiska länder 872 miljarder euro i slutet av århundradet.

Publicerad

Enligt FN:s klimatpanel IPCC var den genomsnittliga havsnivåhöjningen 3,7 mm per år för perioden 2006–2018. I Sverige drabbas de södra delarna av landet hårdast.
Bild: Getty images

I takt med havsnivåhöjningarna kan människor som bor i låglänta områden tvingas flytta och industrier översvämmas. Även vägar och jordbruksmark drabbas negativt.

I en ny modellstudie, publicerad i tidskriften Scientific Reports, har forskare för första gången tittat närmare på konsekvenserna på regional nivå i Europa. Forskarlaget har medvetet utgått från det högsta utsläppsscenariot som kallas för RCP 8,5 och där koldioxidutsläppen är tre gånger högre än dagens.

Hårt slag mot den europeiska ekonomin

Forskarna uppskattar att havsnivåhöjningar kan orsaka ekonomiska förluster i EU och Storbritannien för 872 miljarder euro till år 2100, jämfört med ett scenario utan havsnivåhöjningar.

– Vi ser detta som ett stresstest för den europeiska ekonomin, säger forskaren Ignasi Cortés Arbués på en presskonferens.

I Sverige kompenseras stigande havsnivåer av den pågående landhöjningen ungefär i höjd med Göteborg och norröver. Längre söderut leder havsnivåhöjningen till en ökad risk för översvämningar i kustzoner. Dels i samband med stormar och höga vågor, dels som en kontinuerlig förändring av kustlinjen.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor