Glaciärerna smälter allt fortare

Läget för världens glaciärer blir allt mer ansträngt. Det framgår av tre uppmärksammade studier.

Publicerad

Vid Thwaites-glaciären, också kallad domedagsglaciären, i Antarktis sker de allra snabbaste förändringarna.
Bild: Alexandra Mazur

Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller mindre. Men vad händer om länderna misslyckas med sina mål?

Daniel Gilford

Ett forskarlag vid Rutgers university i USA har studerat vad klimatförändringarna kan få för konsekvenser för Antarktis smältande glaciärer. Vid 3 graders global uppvärmning beräknas en höjning av den globala genomsnittliga havsnivån med så mycket som en halv centimeter per år. Det framgår av en ny studie som är publicerad i Nature.

– Vår studie visar att en kollaps av isen i Västantarktis kan börja så snart som 2060. Det skulle innebära oåterkalleliga effekter för havsnivåhöjningen, säger Daniel Gilford, som är klimatforskare och en av medförfattarna till studien.

Domedagsglaciären har snabbast förändringar

Forskare vid Göteborgs universitet har särskilt studerat Thwaites-glaciären i Antarktis, som också är känd som domedagsglaciären. Här sker de allra snabbaste förändringarna i avsmältning av glaciäris. För första gången har forskarna lyckats kartlägga havsströmmarna och utföra mätningar under själva glaciären.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Resultaten visar att den redan smälter snabbare än väntat. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

– Vi blev ganska förvånade över att det var så pass stor värmetransport. Den var högre än vad man har uppskattat genom smälttakten från satellitbaserade mätningar. Nästa steg för oss oceanografer är ett återbesök under 2022 där vi ska försöka komma längre in under isen och mäta ännu fler parametrar, säger professor Anna Wåhlin, som är en av studiens huvudförfattare.

Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.
Bild: Johan Rolandsson

Hon hoppas på att deras data, som finns tillgänglig via Svensk nationell datatjänst, ska komma att användas i så många sammanhang som möjligt.

Kan orsaka vattenbrist

Även glaciärer i bergsområden krymper i allt större utsträckning. Med hjälp av satellitbilder har en internationell forskargrupp studerat 220 000 glaciärer. Det är nästan alla världens glaciärer – exklusive Antarktis och Grönland.

Studien, publicerad i Nature, slår fast att glaciärerna har smält med 267 miljarder ton per år sedan millennieskiftet. De snabbast smältande glaciärerna finns i Alaska, på Island och i Alperna. Samtidigt bedöms smältningen i Himalaya som särskilt oroande, eftersom invånare i länder som Indien och Bangladesh är direkt beroende av smältvattnet för sin vattenförsörjning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor