Annons
Annons

Streptococcus pneumoniae bacteria

En del pneumokocker, ett släkte bakterier som orsakar infektioner som lunginflammation och blodförgiftning, kan bli kannibaler. Nu hoppas ett ryskt forskarteam använda kannibalismen som ett vapen mot antibiotikaresistenta bakterier.

Bild: 
Getty Images

Kannibaler bland bakterier väcker hopp om nya mediciner

Det finns bakterier som dödar och ”äter” artfränder. Beteendet kan orsakas av svält men ibland är kannibal-bakterierna ute efter nytt dna. Kanske kan kannibalismen användas i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier?

Publicerad:

2020-02-10

Pneumokocker är ett släkte bakterier som orsakar infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokockerna blir allt mer resistenta mot antibiotika och därför finns det ett stort behov att utveckla nya behandlingsformer.

Pneumokocker kan mörda sina artfränder

En del pneumokocker blir kannibaler under själva infektionsförloppet. De mördar sina artfränder med enzymer som löser upp deras cellmembraner. Mördarbakterierna utsöndrar också speciella proteiner som skyddar dem själva mot de farliga enzymerna.

Under infektionsförloppet använder bakterier speciella ämnen som attackerar värdorganismens celler och vävnader. När mördarbakterierna löser upp sina artfränders cellväggar så frigörs stora mängder av sådana ämnen på kort tid. Det här är antagligen en av förklaringarna till mördandet – en del bakterier offras för att öka infektionskraften.

Mördarbakterierna suger i sig dna

Mördarbakterierna tar upp en del näringsämnen från sina offer, men framförallt suger de i sig dna. Det finns forskning som indikerar att det här ett fiffigt trick som hjälper bakterierna att anpassa sig till den nya miljön, det vill säga till värdorganismen som de infekterar. Mördarbakterierna införlivar dna-fragment från offren i sina egna arvsmassor. Det ökar den genetiska variationen som vanligtvis är låg hos bakterier eftersom de har könlös förökning.

Bakterien Bacillus subtilus är vanlig i vår miljö och ganska ofarlig för oss. Vid näringsbrist kan bakterien bilda en slags vilosporer som hjälper den att överleva svåra tider. Men sporbildningen är i sig en resurskrävande process. Kannibalism leder till att de överlevande bakterierna får mer mat så att sporbildningen kan skjutas upp eller helt undvikas. 

Kan äta sin egen klon

Kannibalism är ganska ovanligt i naturen och hos bakterierna får fenomenet en extra tvist eftersom de förökar sig asexuellt. Det medför att bakterier inte bara äter artfränder, de kan råka äta sina egna kopior, kloner. Men eftersom alla kloner är genetiskt lika kan man betrakta dem som delar av en enda stor superorganism. Ur det perspektivet framstår kannibalismen som ganska logisk; genom att offra några kloner kan superorganismen överleva.

Vapen mot antibiotikaresistens

I en ny sammanställande studie publicerad i Antibiotics lyfter ett ryskt forskarteam fram kannibalismen som ett framtida vapen mot antibiotikaresistenta bakterier. Ett exempel är att man har identifierat ett feromon som triggar kannibalism hos pneumokocker. Man har också identifierat giftet som Bacillus subtilus använder för att döda sina artfränder. Nästa steg blir att undersöka hur pass artspecifika den här sortens ämnen är, menar de ryska forskarna. Förhoppningsvis fungerar de mot många olika sorters bakterier. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria veckobrev med ett urval av de senaste nyheterna.

.