Koleravaccin för de värst drabbade

Ett nygammalt koleravaccin som är speciellt framtaget för utvecklingsländer har visat sig ge gott skydd och verkar på lång tid.

Publicerad
Kolera är ett stort gissel i stor del av den fattiga världen. Sjukdomen sprids i områden som har brist på rent vatten.
Bild: Istockphoto

Varje år dör drygt 100 000 människor i kolera och 2–4 miljoner insjuknar i den här svåra diarrésjukdomen. Värst drabbat är Afrika och Sydasien. Hittills har det saknats tillräckliga mängder av långtidsverkande och billigt vaccin.

Men nu har det indisk-tillverkade drickbara vaccinet Shanchol konstaterats ge ett 65–procentigt skydd mot kolera under en femårs–period, enligt en studie i Calcuttas slum. Det är första gången som ett koleravaccin kunnat bevisas vara verksamt under så lång tid.

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har deltagit i utvecklingen av Shanchol som bygger på det svensktillverkade koleravaccinet Dukoral, som han utvecklade för 20 år sedan. Det har framförallt använts av resenärer eftersom det har varit för dyrt för en större spridning.

 – Fördelen med det här nya vaccinet är att vi nu kunnat visa att det ger ett långtidsskydd, är billigare och att det öppnar upp för en mycket större produktion av vaccin än tidigare, säger Jan Holmgren.

Egentligen är kolera enkelt att både bota och förebygga om sjukvården fungerar och befolkningen är välnärd, har tillgång till rent vatten samt fungerande toaletter. Men enligt WHO lever 783 miljoner människor i världen utan rent vatten. Det ger bakterien Vibrio cholerae chans att florera bland de allra fattigaste, undernärda och svaga i en stor del av världen.

Bakterien sprids via avföring som går ut i avlopp som sedan förorenar dricksvattnet. Sjukdomen orsakar svåra diarréer och kan i värsta fall leda till så svår vätskebrist att den som insjuknat dör inom bara några timmar.  En person kan förlora så mycket som upp till 20 liter vätska på ett dygn. Värst drabbade är små barn. Dessvärre har koleravaccinet inte visat sig vara lika effektivt på barn som vuxna.

– Barn under fem år måste ha sina doser oftare, till exempel genom nationella vaccinationsprogram. Det ges enkelt genom att man sprutar in dosen i munnen, säger Jan Holmgren.

Svenska Sida har delfinansierat utvecklingen av Shanchol.  WHO och Bill och Melinda Gates stiftelse betalar nu för produktion och distribution av vaccinet.  

– Jag hoppas att det skapas resurser för att rutinmässigt, vart tredje eller femte år, vaccinera befolkningen i särskilt koleradrabbade områden. Det skulle kraftigt minska kolera där samtidigt som vi bygger upp stora vaccinreserver att snabbt sätta in vid nya kolerautbrott, som det på Haiti 2010, säger Jan Holmgren.

Efter jordbävningen 2010 bröt nämligen en koleraepidemi ut på Haiti som har dödat nära tiotusen människor. Utbrottet där var extra olyckligt eftersom landet innan dess varit förskonat från kolera i uppåt hundra år. Det är i dag tämligen klarlagt att det var utländska FN-hjälparbetare från kolera-drabbade områden i Asien som tog smittan till Haiti. Kolerabakterien är svår att bli av med så länge det inte finns rent vatten och bra toaletter.

Det kommer ständigt nya utbrott av kolera. I mitten av oktober rapporterade mexikanska myndigheter att 171 personer blivit infekterade. Senaste tidens orkaner och tropiska stormar har orsakat översvämningar som gett bakterien spridning.

 

  

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor