Kreativa barn blir framgångsrika vuxna

Konstnärligt skapande i unga år är kopplat till framgång som vuxen, också inom andra områden. Det visar forskare vid Michigan state university i USA.

Publicerad
Konstnärlig lek betalar sig i karriären.
Bild: Istockphoto.

Forskarna har studerat en grupp högpresterande studenter som tagit examen vid universitetet under åren 1990–95. Studenternas huvudämnen var det som på engelska förkortas STEM och innefattar vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik.

De som i vuxen ålder ägde egna företag, hade publicerat vetenskapliga artiklar eller tagit olika typer av patent, hade i unga år ägnat upp till åtta gånger mer tid åt konstnärliga aktiviteter än genomsnittet. 93 procent av de högpresterande studenterna hade någon gång under sin uppväxt fått musikalisk träning, medan bara 34 procent av andra vuxna rapporterade samma sak. De hade också i större utsträckning sysslat med teater, dans och kreativt skrivande i unga år. Dessutom visar studien att barn som ägnat sig mycket åt att bygga saker hade nästan 90 procents större chans att starta företag som vuxna.

Forskarna menar att sambandet kan bero på att konstnärliga aktiviteter uppmuntrar till tänkande utanför ramarna. Många av deltagarna sade sig som vuxna använda sina kreativa förmågor som lekfullhet, intuition och fantasi för att lösa komplexa problem inom sina respektive fält.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor