Annons

Lek kan minska könsskillnad i rumslig förmåga

Det kan vara god idé att börja pussla och bygga mer ihop med flickor. 

Publicerad:

2015-02-05

När forskare  från Temple university och Rhodes college  i USA studerade  1 100  barn mellan fyra och sju år, såg de  att rumsuppfattning och annan kognitiv utveckling stod i direkt relation till vilka saker barnen lekte med. Sambandet  var  lika starkt för både flickor och pojkar,  men  pojkarna använde bygg- och konstruktionsleksaker i större utsträckning och  visade sig  därför  ha större spatiala  färdigheter.  Forskarna tror att könsskillnaden i rumslig förmåga skulle försvinna om flickorna bara övade mer på den i leken. 

Studien har publicerats i Psychological Science.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Ja på sikt evolutioniskt kanske men knappast i större utsträckning annars. Schimpanspojkar bygger och konstruerar med pinnar medan schimpansflickor "vaggar" saker i famnen precis som flickor och pojkar. Så detta beteende mellan könen ligger nog betydligt djupare biologiskt hos oss primater än man kan "lära" bort det.