Luktsinnet skvallrar om hälsan

Äldre personer som förlorar luktsinnet löper fyra gånger större risk än andra att avlida inom fem år.

Publicerad
Förmågan att känna dofter hänger samman med många funktioner i kroppen.
Bild: iStock

Ett enkelt lukttest går ut på att känna igen fem dofter: pepparmint, fisk, apelsin, ros och läder. Det är klart på mindre än tre minuter. Testet är ett av de säkraste sätten att avgöra en äldre persons chanser att vara i livet om fem år, enligt forskare vid University of Chicago i USA.

De har undersökt 3 000 personer mellan 57 och 85 år gamla. En uppföljning fem år senare visade att andelen som avlidit var fyra gånger högre bland dem med sämst luktsinne jämfört med gruppen som kände igen alla dofterna. De som gissade fel på två eller tre dofter hamnade mitt emellan.

En tydlig skillnad mellan grupperna fanns kvar även efter att forskarna tagit hänsyn till kända riskfaktorer som rökning, alkoholvanor, mental ohälsa och sjukdomar som bryter ner nervsystemet.

Ett dåligt luktsinne är i sig inget som leder till döden. Snarare är det ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen, skriver forskarna i tidskriften Plos one. De menar att testet är ett enkelt sätt att hitta personer som skulle ha nytta av en noggrann hälsoundersökning och vidare uppföljningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor