Virtuell verklighet dämpar oro för döden

Människor som får uppleva en illusion av att de lämnar sin kropp blir mindre oroliga för att dö. Det visar experiment i en virtuell verklighet.

Publicerad

En spontan utanför kroppen-upplevelse lämnar ofta kvar en känsla av att det kanske finns en fortsättning efter döden. Något liknande kan även hända i den virtuella verkligheten, enligt forskare i Spanien. Med hjälp av VR-glasögon lyckades de skapa en illusion av att själen lämnar kroppen.

Frivilliga försökspersoner fick uppleva att de hamnat i en fullt rörlig datoranimerad kropp. Via en dräkt med inbyggda vibratorer fick de trovärdiga känselintryck när datoranimerade bollar träffade den virtuella kroppen.

Efter en stund lyfte forskarna försökspersonernas perspektiv från den virtuella kroppen till en punkt ovanför ljuskronan nära taket i det virtuella rummet. Hälften fick fortfarande känselintryck från sin virtuella kropp. Den andra hälften fick inga känselintryck alls – och en mycket stark känsla av att sväva fritt och titta ner mot sin egen orörliga kropp.

Efteråt fick försökspersonerna fylla i ett formulär med frågor som ger ett mått på rädslan för att dö. Skillnaden var påtaglig: De som hade fått uppleva att de lämnade sin kropp var mindre rädda.

Sannolikt var det inte rädslan för döden i sig som minskade. Snarare var det känslan av att ha ett medvetande frigjort från kroppen som stärkte tron på en odödlig själ, enligt forskarna. De vet ännu inte hur långvarig effekten är, eller om metoden kan lindra oron hos människor med en handikappande rädsla för döden.

– Det är något vi jobbar på, säger Mel Slater, som forskar om virtuell verklighet vid Universitat de Barcelona i Spanien. Han beskriver experimentet i tidskriften Plos One.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor