Mät dina trösklar – och bidra till forskning

Många bostäder är utformade på ett sätt som ställer till det för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Nu vill forskare kartlägga situationen i hela landet, genom en studie där alla kan bidra med mått från sin egen bostad.

Text Oskar Alex
Publicerad

I Sverige råder brist på detaljerad, heltäckande data över saker som kan påverka tillgängligheten i bostäder – från mått på dörröppningar till höjden på trösklar, köksbänkar och trappräcken. Och om ett flerbostadshus har hiss eller inte.

Tanken är att alla i Sverige nu ska kunna bidra med forskningsdata inom ramen för projektet Bostadsförsöket. Susanne Iwarsson är professor i gerontologi vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för projektet.

– De inventeringar som tidigare har gjorts täcker enbart in lägenheter, främst inom kommunala fastighetsbolag – vilket helt klart är ett begränsat urval av bostadsbeståndet. När det gäller data för privata villor och bostadsrätter finns det i princip ingenting.

Susanne Iwarsson
Bild: Kennet Ruona

Fynden sammanställs i en databas 

Utöver ett måttband är en smartphone det enda som behövs för att vara med i studien. Insamlingen ska ske via en specialdesignad app. Databasen kommer att fyllas på efterhand, och alla som är intresserade kan ta del av den.

Målet med studien är att öka medvetenheten om tillgänglighetsproblem och att databasen ska komma till konkret nytta – till exempel för lokala pensionärsföreningar som vill föra en dialog med fastighetsägare om att successivt bygga bort miljöhinder.

– Föreningen kan då beskriva vilka miljöhinder som är särskilt problematiska för äldre och säga: ”Titta här, så här ser det ut i vår kommun.”

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Alla kan delta i projektet, men aktörerna bakom studien riktar särskilt in sig på seniorer och skolelever, genom samarbeten med intresseorganisationer för pensionärer och ett stort nätverk av skolor.

– Tanken är att redan i skolan kunna lyfta frågor om tillgänglighet, hälsa och varför det kan bli svårt att bo i en vanlig lägenhet som äldre, säger Susanne Iwarsson.

Datainsamlingen pågår under september och oktober.

Det här är Bostadsförsöket

• Bostadsförsöket är ett initiativ av den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Varje år anordnar de ett stort projekt med medborgarforskning inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag.

• Medborgarforskning bygger på att alla som vill kan bidra och samla in data. Övriga samarbetspartners i projektet är forskningscentret CASE vid Lunds universitet, samt några av pensionärernas största intresseorganisationer, bland annat PRO, SPF Seniorerna och SKPF.

• Vill du vara med? Datainsamlingen pågår från september till oktober år 2021, men det går att anmäla sig redan nu.

Text Oskar Alex
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor