Annons

Det relativa fisketrycket (t.v.) och den relativa fiskmängden (t.h.) för 85 fiskbestånd i Nordostatlanten och i Östersjön under perioden 1960-2013. De streckade linjerna visar medelvärdena under hela perioden.

Bild: 
ICES

Mer fisk i Nordatlanten

De minskade fiskekvoterna har gett resultat: nu ökar flera av Nordostatlantens fiskbestånd.

Annons

Publicerad:

2013-12-19

Enligt det Internationella havsforskningsrådet, ICES, har exploateringen av Nordostatlantens fiskbestånd halverats under det senaste decenniet. Det har medfört att flera av de kommersiellt viktigaste bestånden har ökat: till exempel torsk i Barents hav och vid Island, rödspätta och kolja i Nordsjön och Skagerrak samt sill och skarpsill i Östersjön.

Men för ålen är läget fortfarande kritiskt, trots omfattande fiskerestriktioner. Detta gäller även för torsken i Kattegatt och i Irländska sjön.

Resultaten baseras på analyser utförda av ICES rådgivande kommitté och omfattar utvecklingen för 85 fiskbestånd i Nordostatlanten och Östersjön under tidsperioden 1960-2013. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Restriktioner för ålfisket vet man inget om i Spanien. Där fångas de invandrande ålarna när de är fyra centimeter långa och säljs som delikatess i jultid. Tjugo ålar i en tugga. De är ruskigt dyra för det blir allt glesare med ål för varje decennium.