Mindre syrgas kan räcka vid covid-19

Tre liter syrgas per minut kan vara tillräckligt vid svår covid-19, jämfört med de tio liter som WHO-experter angivit. Med de svenska forskarnas resultat kan syrgasen fördelas bättre inom vården.

Publicerad
Äldre man i sjukhussäng får hjälp med syrgas
För patienter som behövde syrgas, men som inte krävde vård i respirator, kunde det räcka att få syrgas motsvarande tre liter per minut.
Bild: Getty images

Vid svår covid krävs syrgas, eftersom lungorna har svårt att utvinna syre ur luften. På svenska sjukhus fanns det tillräckligt med syrgas under pandemins inledning, men i andra länder såg det annorlunda ut.

– Brist på syrgas rådde i många låginkomstländer redan före pandemin, men när alla drabbades av covid samtidigt sågs akut brist även i länder som USA och Storbritannien, säger Anna Hvarfner, läkare vid Centrum för klinisk forskning i Västmanland som hör till Uppsala universitet.

Eftersom det var oklart hur stort behovet var, så var det svårt att fördela syrgas mellan olika sjukhus och avdelningar. För att undersöka behovet gjorde Anna Hvarfner en studie tillsammans med sina kollegor.

– Världshälsoorganisationen WHO angav i detta skede att ett flöde på tio liter per minut var lämpligt att planera för. Vi ville se om detta stämde i verkligheten, säger hon.

porträtt av ung blond kvinna med stetoskop runt halsen
Anna Hvarfner är underläkare inom anestesi och intensivvård vid Västerås sjukhus. När pandemin bröt ut avbröt hon sin allmäntjänstgöring för att göra studien som hon hoppas ska ingå i en kommande avhandling. Bild: Privat

Justerade flödet av syrgas

I studien ingick 126 covid-patienter som mellan mars och maj 2020 lades in på vårdavdelning vid Nyköpings sjukhus. De hade behov av syrgas, men krävde inte vård i respirator. Gruppens ålder och kön avspeglade hur patientgruppen såg ut vid den tidpunkten, med flest män och en medianålder på 70 år.

Hos alla patienterna mättes graden av syrgasmättnad i blodet. Hos de flesta som får syrgas ska denna ligga på 92–96 procent, beroende på individ (se ruta). Varannan timme justerades flödet av syrgas för att upprätthålla rätt syremättnad. Via patienternas journaler kunde sedan Anna Hvarfner räkna fram hur mycket syrgas som hade gått åt.

– Men det skiljde sig mycket åt mellan olika patienter över tid, så det är svårt att i förväg veta exakt hur mycket syrgas en enskild patient behöver, det krävs hela tiden justeringar, säger hon.

Uppmanar andra att göra liknande studier

Forskarna har inte studerat syrgasbehovet senare under pandemin när nya varianter av viruset dykt upp.

– Eftersom vår studie är liten kan man inte dra generella slutsatser om hur behovet av syrgas ser ut i världen. Men vi hoppas inspirera andra att med denna enkla metod mäta hur det faktiskt ser ut på andra håll, säger hon. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor