Minskade inkomstskillnader senaste året

Publicerad
Skillnaderna i inkomster har avmattats i Sverige.
Bild: SCB

Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 14 procent i Sverige, efter justering för inflationen. Men nu avmattas inkomstökningen, rapporterar SCB. Den har bara ökat med 0,8 procent det senaste året.

Även inkomstskillnaderna har minskat på senare år. År 2018 års nivå är den lägsta sedan 2014, sett till Gini-koefficienten (även globalt verkar en liknade tendens synas).

Andelen fattiga, personer med ”låg ekonomisk standard”, har legat rätt konstant sedan 2008. Det handlar om ungefär 13–15 procent av befolkningen. Den stora ökningen av dem skedde under 00-talet då gruppen ökade från 9 till 14 procent.

Inkomstskillnaden mellan inrikes och utrikes födda har varit stabil de senaste tio åren – de utrikes födda har en ekonomisk standard som motsvarar ungefär 77 procent av standarden för inrikes födda.

Den grupp som har haft bäst ekonomisk utveckling är unga kvinnor, men bland de som tjänar över 1 miljon kronor om året – och det är drygt 100 000 personer – är 75 procent män.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor