Noggrann partner ger framgång på jobbet

Så styr parrelationen karriären.

Text Nils Otto
Publicerad
Vem du gifter dig med kan avgöra din lön.
Bild: Istockphoto

Du som har valt partner utifrån hens förmåga att bidra till din egen karriär får nu stöd av ny forskning. Det är Joshua Jackson och Brittany Solomon, vid Washington university of St. Louis i USA, som har följt 2 272 gifta par under fem år. Syftet var att undersöka sambandet mellan en persons jobbframgångar och personligheten hos dennes partner.

Personlighet brukar mätas efter fem olika parametrar i den så kallade femfaktormodellen. Av dessa visade sig  samvetsgrannhet spela störst roll. Begreppet innefattar saker som självdisciplin och en förkärlek för planering.
– De med samvetsgranna partner når större framgångar i sitt arbete, förklarar Joshua Jackson.

De befordrades oftare och hade högre lön. Dessutom var de nöjdare med sitt jobb. Sambandet mellan framgång i yrkeslivet och partnerns samvetsgrannhet var lika stort oavsett om den undersökta personen var man eller kvinna, eller om partnern själv arbetade eller inte.

Studien visade att framgång i yrkeslivet inte berodde på tillfälliga insatser från partnern, som att övertala sin äkta hälft att be om löneförhöjning eller söka en chefsposition.
I stället var det beteendet i vardagen som påverkades.

Forskarna ser tre möjliga förklaringar till hur detta går till. En samvetsgrann person är bättre lämpad att ta hand om saker som att betala räkningar och utföra hushållssysslor. Detta ger den arbetande partnern möjlighet att koncentrera sig på sitt jobb.

En annan tolkning är att vanor som är till nytta i arbetslivet, som flit och noggrannhet, sprider sig från den samvetsgranne till dennes partner. Ytterligare en tänkbar förklaring är att hög samvetsgrannhet hos en av makarna gör att äktenskapet fungerar bättre.

Studien The long reach of one’s spouse: Spouses’ personality influences occupational success är publicerad i Psychological Science

Text Nils Otto
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor