Virtuell kroppsillusion minskar fördomar

Om jag var i dina skor, eller närmare bestämt din kropp – skulle jag då förstå dig bättre? Ja, meddelar nu ett spansk-brittiska forskarlag som har använt olika så kallade body swapping-tekniker för att skapa illusionen av att befinna sig i en annan människas kropp.  

Publicerad
(A) I gummihandillusionen får en person se en gummihand med annan hudfärg beröras samtidigt som den egna handen, som hen inte ser, berörs. (B) I ansiktsillusionen sker samma sak, men med hjälp av en bildskärm med ett annat ansikte. (C) Med hjälp av en mask med kamera och bildskärmar för ögonen kan deltagaren uppleva en illusion som gäller hela kroppen. Personen bär även en så kallad body tracking-dräkt för att det virtuella ”jaget” ska kunna följa de egna rörelserna.
Bild: TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES, MAISTER ET AL.

Försökspersonerna har på så vis fått känna på att ha annat kön eller hudfärg. Efter ett sådant kroppsbyte visade det sig att omedvetna rasistiska och sexistiska värderingar minskade hos försökspersonerna när de fick göra det så kallade implicita associationstestet. Även testpersoner som iklädde sig en virtuell barnkropp förändrades i sin syn på sig själva och omgivningen.

Nu hoppas forskarna att de här metoderna kan användas för att hitta nya sätt att bemöta samhällsfenomen som rasism och ojämlikhet mellan könen. Artikeln ”Changing bodies changes minds” har publicerats i tidskriften Trends in cognitive sciences. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor