Ny behandling ska lindra cannabis-abstinens

I dag saknas läkemedel som dämpar abstinensen för den som försöker sluta med cannabis. Nu har brittiska forskare visat att ett ämne i själva cannabisplantan kan fylla tomrummet.

Text Oskar Alex
Publicerad

Cannabis innehåller en mängd olika substanser. Trots att cannabidiol, CBD, är en av de mest framträdande orsakar det varken ett rus eller beroende.
Bild: Getty Images

Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen i Sverige och bedöms vara måttligt beroendeframkallande. Av de som använder drogen varje dag utvecklar ungefär en av tre ett beroende  och ett avbrott kan orsaka abstinenssymtom som irritabilitet och sömnsvårigheter.

Medan abstinens från heroin kan dämpas med metadon, saknas ett liknande läkemedel för cannabis. Hjälpen som erbjuds består istället av samtalsterapi eller lugnande medicin.

Nu har forskare från Storbritannien hittat en substans som kan hjälpa cannabisberoende personer att fasa ut sitt missbruk. Substansen kallas cannabidiol, CBD, och finns i cannabisplantan. Studien är den första där CBD studerats som en möjlig behandling mot cannabisberoende.

Mer effektiv än placebo

Den mest aktiva substansen i cannabis är tetrahydrocannabinol, THC. Till skillnad från den orsakar CBD varken ett rus eller ett beroende, men kan ha en lugnande och avslappnande effekt.

I den nya studien deltog omkring 80 medelsvårt cannabisberoende personer som tidigare försökt sluta missbruka men misslyckats. Studien visade att de som fick ett piller med 400 eller 800 milligram ren CBD varje dag i sex månader hade lättare att minska sitt missbruk jämfört med de som gavs placebo, en icke-verksam behandling.

Varje vecka rapporterade deltagarna hur många dagar de avstått från att använda cannabis. För att bekräfta utsagorna samlade forskarna även in veckoliga urinprov där mängden THC analyserades.

Tros påverka samma receptorer

Den nypublicerade forskningsartikeln visar bara att CBD verkar hjälpa, inte exakt hur effekten kan förklaras. Under studiens gång samlade forskarna in data om behandlingens bakomliggande mekanismer som ska analyseras och publiceras framöver.

Hypotesen är att CBD påverkar de receptorer som hjärnan använder för att ta emot THC på ett sätt som minskar abstinensen och dämpar styrkan av ruset när man missbrukar.

Fred Nyberg är professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och säger att de nya fynden är intressanta. Däremot påpekar han att det är långt kvar till en godkänd behandling. Trots att studien inte visade någon skillnad i bieffekter mellan placebo och CBD krävs mer forskning för att bekräfta det, då CBD i vissa doser kan ha biverkningar som trötthet och sömnsvårigheter, minskad aptit, infektioner, illamående och obehagskänslor.

– CBD har även visats interagera med leverenzym som påverkar andra läkemedel, vilket kan leda till minskad eller förändrad effekt av dessa, säger Fred Nyberg.

I dag finns bara två godkända läkemedel med CBD på den svenska marknaden, ett för barn med epilepsi, och ett annat för muskelspasmer hos patienter med multiplel skleros, MS.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor