Annons

Mitokondrive tvärsnitt

Modersarv. Mitokondrierna, cellernas kraftverk, innehåller en egen arvsmassa och ärvs från mamman.

Bild: 
Istockphoto

Ny metod kan bota ärftliga sjukdomar

Forskare i USA har utvecklat ett sätt att byta ut skadade gener i ägg hos kvinnor.

Annons

Publicerad:

2012-11-06

Det finns ungefär 300 ärftliga sjukdomar som beror på genetiska skador i cellernas kraftverk, mitokondrierna. De innehåller en egen arvsmassa, med bara ett tjugotal gener och ärvs alltid från mamman via ägget.

Nu har forskare i USA lyckats flytta sätta in cellkärnan från en kvinnas ägg i en annan kvinnas ägg. Därmed är det möjligt att flytta den friska arvsmassan från ett ägg med sjuka mitokondrier till ett tomt ägg med friska mitokondrier.

– Det skulle vara en stor hjälp för drabbade familjer, säger Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Hon berättar att vissa mitokondriesjukdomar ger plågsamma symtom som muskelkramper och slaganfall. Men i Europa, USA och många andra länder skulle det vara olagligt att byta ut mitokondrier hos människor. Orsaken är att ett sådant byte bryter mot förbudet mot att ändra en människas gener så att ändringen går i arv.

Ett annat problem är att tekniken – som liknar terapeutisk kloning – innebär en ökad risk för missbildningar. Forskarna hoppas kunna lösa det problemet med djurförsök. Redan för tre år sedan bytte de mitokondrier i ägg hos rhesusapor. Fyra ungar som blev till genom befruktning av sådana ägg har sedan dess utvecklats normalt, enligt en rapport i Nature.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.