Orgasm är ett slags trans

Vi försätts i ett transliknande tillstånd vid orgasm och rytmen kan vara den utlösande faktorn, enligt neuroforskare.

Publicerad
Forskarna ser likheter mellan hur hjärnan reagerar vid orgasm och när vi hör musik.
Bild: IStock

Hur fungerar en orgasm egentligen? Exakt vilka mekanismer som ligger bakom är fortfarande relativt oklart. Adam Safron, forskare i neurovetenskap vid Northwestern university i Illinois, USA, bestämde sig därför för att titta närmare på fenomenet, eller snarare på tidigare studier i ämnet.

Hans slutsats: Det handlar om rytm, och kanske någon form av trans. De rytmiska rörelser och den stimulering som sexuell aktivitet vanligtvis innebär kan påverka hjärnaktiviteten – genom att den elektriska aktiviteten i nätverk av neuroner kan anpassas och synkroniseras efter ett utifrån kommande stimuli.

Att denna typ av stimulering kan försätta oss i ett transliknande tillstånd där vi blir intensivt fokuserade och riktar all vår uppmärksamhet på den sexuella aktiviteten kanske låter bekant. Adam Safron går så långt som att kalla det för ett förändrat medvetandetillstånd – som får oss att passera ”orgasmtröskeln” och nå klimax. Efter att ha gjort en djupdykning i över 200 studier om orgasmer, drar han också paralleller till hur hjärnan reagerar när vi hör musik eller dansar.     

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor