Pappan ses som mindre viktig

BVC:s syn på föräldrar kan skapa självuppfyllande profetia.

Publicerad
Samhället bör mer aktivt engagera pappor i föräldraskapet. Det är slutsatsen i en ny avhandling.
Bild: Istockphoto

Attityden gentemot pappor från barnavårdcentralen (BVC) och skolan kan påverka hur stort ansvar de tar för sina barn. Det visar en ny avhandling vid Uppsala universitet.
– Ju tidigare en pappa blir involverad i ansvaret för barnet desto troligare är det att han fortsätter vara det, därför bör det ske redan under graviditeten, säger Michael Wells vid institutionen Kvinnors och barns hälsa.

I sin avhandling An unequal chance to parent har han intervjuat tio föräldrar, granskat ett föräldrastödsprogram, samt studerat miljön på 31 barnavårdcentraler. Han lyfter också fram tidigare forskning som visar att en av tre barnsjuksköterskor tycker att pappor inte är lika uppmärksamma på barnens behov som mammor är, och att två av tre barnsjuksköterskor trodde att mammorna hade en starkare omvårdnadsinstinkt än papporna.
– Samhället sänder fortfarande en mängd signaler till pappor som kan skapa ett bristande engagemang, säger Michael Wells.

För att komma till rätta med en ojämn ansvarsfördelning tror Michael Wells att båda föräldrarna behöver få lika mycket uppmärksamhet inom alla instanser.
– En lösning kan vara att systematiskt bryta gamla vanor, till exempel olika sätt att tilltala mammor jämfört med pappor och valet av ämnen som tas upp med respektive förälder. En annan idé är att satsa på föräldragrupper som riktar sig enbart till män, då kanske papporna skulle besöka BVC i större utsträckning. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor