Första barnet hämmar mammans karriär

Efter att kvinnor blivit mammor har de mer sällan en nyckelposition med hög lön på jobbet, medan pappans karriär klarar sig oskadd. Det visar ny svensk forskning.

Text Oskar Alex
Publicerad

Nyblivna mammor vabbar mer och har fler sjukdagar än pappor i snitt. De tar även ut dubbelt så mycket föräldraledighet, trots att båda föräldrar har rätt att vara lediga lika mycket.
Image: Getty Images

Den som har en nyckelposition på en arbetsplats kan sådant andra inte kan. Man är en person som är svår att ersätta och har ofta högre lön, bättre löneutveckling, och högre jobbsäkerhet.

Innan ett par får sitt första barn är båda blivande föräldrar ungefär lika benägna att ha en sådan position. Men för mammor sjunker sannolikheten kraftigt efter att första barnet föds.

Resultaten kommer från en rapport publicerad av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där 50 000 par studerats med registerdata från SCB mellan 1997 och 2013.

Olof Rosenqvist är nationalekonom vid IFAU.
Bild: David Naylor

Vill lösa gåtan med lönegapet

För att bättre förstå det tioprocentiga lönegapet mellan könen har forskarna undersökt kopplingen mellan två redan kända fenomen: att föräldraskap får kvinnor att halka efter i lönekurvan, och att mammor i genomsnitt tar ut mer sjukersättning och vabbar mer än pappan. I många fall pekar studierna på att mammans oförutsedda frånvaro kan vara dubbelt så hög.

– Våra resultat ligger i linje med att den ökade frånvaron gör det svårt att inneha nyckelpositioner, sådana där det krävs att man är på arbetsplatsen och inte kan ringa in med kort varsel för att säga att man inte kommer, säger Olof Rosenqvist, doktor i nationalekonomi som forskar vid IFAU och är en av studiens huvudförfattare.

Löneminskningen av att mer sällan ha nyckelpositioner förstärks ytterligare av de färre arbetade timmar som den oförutsedda frånvaron för med sig.

Klyftan ökar med åren

Redan under barnets första levnadsår minskar sannolikheten att mammor har nyckelpositioner, och fortsätter därefter att sjunka. I studien har alla mammor klumpats ihop, vilket gör att det inte går att se eventuella skillnader mellan de som fick ett barn och de som skaffade fler.

För att veta om mammorna själva väljer bort det extra ansvaret för att minska stressen eller om arbetsgivarna väljer bort mammorna vid rekrytering eller befordran krävs mer forskning, där man även använder sig av enkätdata.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor