Ju mer vab desto lägre lön – för pappor

Mammor vabbar ungefär dubbelt så mycket som pappor. Men de pappor som vabbar ofta får sämre löneutveckling på lång sikt.

Publicerad

De pappor som ingick i studien vabbade i snitt 2–3 dagar om året per barn. Den fjärdedel av papporna som vabbade mest hade fem år senare två procent lägre lön än de övriga.
Bild: iStock

Att bli förälder påverkar män och kvinnor på olika sätt. Män som blir pappor har större chans att göra karriärskliv än kvinnor som blir mammor. Men män som vabbar mycket tappar även mer i lön än mammor. Den fjärdedel av männen som vabbade mest hade fem år efter det första barnets födelse två procent lägre lön än en motsvarande pappa som vabbat enligt medianvärdet bland män.

Resultaten beror troligen på att man har olika förväntningar på mammor och pappor. En pappa som vabbar mycket avviker troligen mer från normen, menar Katarina Boye, forskare i sociologi vid Stockholms universitet. En arbetsgivare kan tolka ”frånvaro från arbetsmarknaden, t. ex. uttag av vab, som en signal om lågt engagemang i jobbet och högt engagemang utanför jobbet”, skriver hon. Detta drabbar män hårdare eftersom de förväntas vabba i liten utsträckning.

– En jämnare fördelning av vabdagarna i framtiden skulle dock förändra förväntningarna, och på sikt kunna minska denna negativa löneeffekt för männen, säger Katarina Boye.

Resultaten har publicerats vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och analysen bygger på registerdata av vabdagar och lön för drygt 23 000 föräldrar som fick sitt första barn 1994. Deras löner följdes sedan till och med 2007.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor