Regeringen vill förbättra etikprövningen

Efter hård kritik mot systemet för etikprövning av forskning vill regeringen undersöka hur systemet kan förbättras. Nu får Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att ta fram ny statistik.

Publicerad

Forskning & Framsteg skrev om det öppna brevet den 10 maj.

I ett öppet brev som ska skickas till riksdagen 15 maj efterlyser tusentals forskare förändringar av etikprövningssystemet. Det är kulmen på en våg av debattartiklar och annan kritik mot systemet.

”Jag är medveten om den kritik som riktas mot nuvarande regelverk”, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande från regeringen.

Mats Persson
Mats Persson, utbildningsminister.
Bild: Oskar Omne

Han uppger att regeringen för en nära dialog med representanter för forskningshuvudmännen och berörda myndigheter om etikprövningssystemet.

”Det har exempelvis framförts synpunkter om att etikprövning inte ska behöva göras för forskning som innefattar personuppgiftsbehandling av uppgifter ur offentligt material. Det är komplicerade frågor, men jag kan se behovet av vissa justeringar i regelverket”, säger utbildningsminister Mats Persson.

Ändring i regleringsbrevet

Regeringen vill undersöka möjligheterna att förbättra systemet för etikprövning och ger därför Etikprövningsmyndigheten ett tilläggsuppdrag genom en ändring i regleringsbrevet. Nu ska myndigheten börja föra och presentera statistik över ansökningar som rör personuppgifter, såsom de specificeras i etikprövningslagen.

Rapporteringen ska bland annat kunna användas för att avgöra om det behövs ett undantag för viss forskning från kravet på en godkänd ansökan till Etikprövningsmyndigheten.

Kritiken mot etikprövningssystemet har bland annat handlat om just vilka personuppgifter som gör att en planerad forskningsstudie måste etikprövas. Lagens skrivning gör att forskning på till exempel domar och på politikers offentliggjorda åsikter faller inom ramen för etikprövning.

”Något vi ser positivt på”

– Uppdraget att kartlägga ansökningar om forskning som endast rör personuppgifter är något vi ser positivt på. Vi bidrar gärna med underlag som kan hjälpa regeringen i deras överväganden, skriver Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin i ett mejl till Forskning & Framsteg.

Enligt uppdraget ska rapporteringen göra det möjligt att följa inkomna ansökningar när det gäller typ av forskningshuvudman, ämnesområde och beslutsutfall. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2024.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor